Livsmedel

Kommunen är skyldig att bedriva livsmedelskontroll så att konsumenterna kan få säkra livsmedel som håller utlovad kvalitet. Miljö- och hälsoskydd registrerar kommunens alla livsmedelsföretag och kontrollerar anläggningarna.

Kommunens kontroll över livsmedelshanteringen är till för att du som bor i Umeå ska skyddas mot matförgiftning och från att äta livsmedel som är skadliga på annat sätt. Livsmedelskontrollen ska även säkerställa att du köper livsmedel som håller utlovad kvalitet och som är korrekt märkt.

Du kan vända dig till Miljö- och hälsoskydd om du har frågor om livsmedelshanteringen i kommunen eller om du planerar att starta en livsmedelsverksamhet.

Sidan publicerades www.umea.se/livsmedel