CREW - en modell som kan förenkla

 

CREW-modellen är ett verktyg som kan underlätta arbetet med gallrings- och medieförsörjningsfrågor på det egna biblioteket. Förkortningen CREW står för Continuous – Review – Evaluation – Weeding, det vill säga Kontinuerlig – Översyn - Utvärdering – Gallring.

CREWs riktlinjer förenklar gallringen genom en tydlig struktur. Mallen innehåller kriterier som kvalificerar för gallring, till exempel ålder, efterfrågan, slitage och relevans.

Riktlinjerna följer Dewey-klasserna och ett resonemang förs om respektive ämne. Varje enskilt bibliotek bör själv anpassa riktlinjerna utifrån det egna bibliotekets uppdrag, mål och förutsättningar.

Här finns riktlinjerna att skriva ut:

Sidan publicerades