Uteservering

Ett par sitter utomhus på en restaurang och äter.


Uteserveringar kan förstärka attraktionskraften och användbarheten av det offentliga rummet på flera sätt. Serveringar bidrar till folkliv, vimmel, liv och rörelse, dofter och trivsamma ljud av samtal och klirrande bestick.

Kvällstid ger de en attraktion som kan befolka gator och torg och därmed stärker den upplevda tryggheten.​ Detta gäller speciellt under tidig vår och sen höst då det vanligtvis är färre människor som vistas utomhus i de offentliga rummen. Utöver detta kan uteserveringar bidra med estetiska värden. Serveringar är även bra platser att stanna till i tanken och ta in staden på ett avslappnat sätt. Väl utformade uteserveringar tar inte onödigt fokus från stadens rum utan bidrar till en samlad helhet.

Tillstånd för uteservering

Det är Polisen som utfärdar tillstånd för uteservering. Umeå kommun är en remissinstans som yttrar sig utifrån fram­komlighets­aspekt, brandsäkerhet och ur omgivningssynpunkt. Utgångspunkten är de lokala ordningsföreskrifter som gäller för Umeå kommun.

I undantagsfall kan uteserveringar tillåtas under hela året. Upplåten yta ska ha direkt anknytning till restaurangen. Avsteg från denna princip kan ske om placering utanför verksamheten är omöjlig eller olämplig. Generellt ska ytan inramas och minsta fria gångbanebredd ska vara 2 meter.

Så här går det till när du ansöker om polistillstånd för att få använda offentlig plats:

Flödesschema för ansökan om markupplåtelseFörstora bilden

Så här går ansökningsprocessen till hos Polisen.

Råd och riktlinjer

Det finns råd och riktlinjer för utformning av uteserveringar. De innebär bland annat att

  • serveringen ska vara inramad
  • det är förbjudet att förankra staket och dylikt i marken, till exempel borra eller fästa på annat sätt
  • uteservering tillhör gatuplanet och ska utformas utan upphöjda trädäck – utformning med trädäck kan tillstyrkas i särskilda fall. Kontakta bygglovsavdelningen för mer information.
  • dominerande reklam tillåts ej på markiser eller parasoller. Observera att skyltar är bygglovspliktiga.
  • Om du vill utforma serveringsytan på annat sätt, då krävs bygglov. Läs mer på tidsbegränsat bygglov för serveringsbyggnad

Ansök i god tid

Minst tre månader i förväg rekommenderas.

Sidan publicerades www.umea.se/uteservering