hus på landet, bygga, byggställning

Bygga och renovera

Ska du bygga eller renovera och behöver ställa ut en container, byggställning eller skylift på kommunens mark? Då behöver du ett tillstånd från Polisen enligt ordningslagen.

Byggetableringar ska om möjligt förläggas till den egna tomtmarken.

Ingen mark i centrala Umeå upplåts för parkering av byggpersonalens bilar.

Trafikanordningsplan

Trafikanordning/skyltsättning kan krävas ur trafiksäkerhet och arbetsmiljösynpunkt för nyttjande av torg, trottoar eller gata.

Läs mer om trafikanordningsplan

Sidan publicerades