Allmänna artikeldatabaser

Gamla böcker

Sverige

ArtikelSök Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Referenser till artiklar från totalt 1300 huvudsakligen svenska tidningar och tidskrifter från 1979 och framåt. Årsböcker indexerades fram till 1997. Länkar till fulltexter finns i vissa fall.
Upphov: Bibliotekstjänst

Retriever Research – Mediearkivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Fulltextartiklar från cirka 700 tidningar och tidskrifter varav cirka 200 är dagstidningar, resten fack- och populärpress och nyhetsbyråer. Under Visa källor kan man se vilka publikationer som finns med. Klicka på i:et för information om vilken tidsperiod som material ur tidningen/tidskriften finns med. Artiklar från 1990-talets slut och framåt. Artiklarna blir tillgängliga samma dag de publiceras i den tryckta upplagan.
Upphov: Retriever

Svenskt pressregister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Referenser till artiklar från 15 svenska dagstidningar. Åren 1880-1902 finns i bokform. Mellan 1904 -1906 är den digitala förteckningen komplett för alla ingående dagstidningar och delvis för åren 1903 och 1907-1911. Signerade artiklar, skönlitterära bidrag och recensioner ingår. Förutom möjlighet att söka med ctrl+F i PDF-filen finns det fyra register för författare, recensenter, kompositörer och konstnärer i slutet av PDF-dokumentet.
Upphov: Mittuniversitetet

Norden

Arto Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
En samling av finländska tidnings- och monografiartiklar. Finns många länkar till fulltext, men ”användarrätt” krävs ibland.
Referenserna är sökbara i både Nationalbibliotekets söktjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Finna.fi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Upphov: Nationalbiblioteket

Databasen Presstanda
Brages pressarkiv har avslutat sin verksamhet den 31 mars 2024.
Upphov: Brages pressarkiv

DIGI – Nationalbibliotekets digitala samlingar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Finländska dagstidningar och tidskrifter i i fulltext från perioden 1771-1920. Genom att bläddra Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i materialet får man en överblick av omfånget.
Upphov: Nationalbiblioteket

Kontentti Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kontentti är en databas för vissa finländska tidskrifters innehållsförteckningar som är äldre än 15 år. Kontentti är gratis tillgänglig för bibliotekens behov. Tidskrifterna finns i Depåbiblioteket och artiklar kan beställas som fjärrlån utan avgift.
Upphov: Depåbiblioteket

Norart Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Referenser till artiklar i norska och nordiska tidskrifter och årsböcker huvudsakligen från 1980-talet och framåt. Alla ämnesområden är representerade. Från december 2021 har produktionen av norska och nordiska tidskriftsartiklar (Norart) flyttats till Alma. Norart är sökbart i Oria.
Upphov: Nasjonalbiblioteket

Utanför Norden

DOAJ – Directory of open access journals Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Länksamling som förtecknar kvalitetsgranskade vetenskapliga tidskrifter med fritt tillgängliga artiklar online. Bocka för Articles för sökning av artiklar.
Upphov: DOAJ

 

Sidan publicerades