Ansök om god man

Ansökan om god man för någon som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp görs hos tingsrätten. För att tingsrätten ska kunna behandla ansökan är det viktigt att den är fullständig.

Ansökan kan göras av

 • den som behöver god man
 • make, maka
 • sambo
 • registrerad partner
 • barn
 • syskon (eventuella syskonbarn)
 • överförmyndare.

Ansökan

Ansökan ska innehålla

 • personuppgifter för den som ansökan avser
 • kontaktuppgifter till nära anhöriga
 • kontaktuppgifter till den föreslagne gode mannen, om ett förslag finns
 • vilka omständigheter som gör att godmanskap behövs.

Redogör utförligt fysiska och psykiska funktionsnedsättningar eller andra svårigheter som motiverar godmanskap.

Förklara vad som har gjort att behovet av hjälp har uppstått just nu.

Beskriv utförligt den enskildes ekonomiska och sociala situation.

Beskriv även så detaljerad som möjligt vilka konkreta åtgärder/handlingar gode mannen förväntas utföra.

Ange även omfattningen av godmanskapet (bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person).

Använd gärna överförmyndarenhetens blankett vid ansökan. Se rubriken Blanketter och informationsmaterial i menyn.  

Handlingar som tingsrätten behöver

Skicka ansökan

Umeå tingsrätt
Förmynderskap
Box 138
901 04 Umeå

Sidan publicerades