Andra finansieringsprogram

Det finns många olika möjligheter till finansiering av projekt. Här är några möjliga finansiärer med länk till respektive webbplats och/eller kontaktorganisation.

Internationellt centrum för lokal demokrati Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – kommunala partnerskapsprogram

SKL International Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – projekt i utvecklings- och samarbetsländer

Allmänna arvsfonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – innovativa projekt för barn och unga

Ungdomsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – EU:s ungdomsprogram med mera

Kulturrådet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – kultur i skolan, kultur i arbetslivet, internationella utbyten

Svenska institutet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – demokrati, kulturutbyten med mera

Olof Palmes minnesfond Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – internationella utbyten, studier, arbete mot rasism

Forum syd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – ungdomsledda utvecklingsprojekt

Universitets- och högskolerådet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – olika typer av skolprogram, utbildning med mera

Folke Bernadotteakademin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – verksamhet, information och studier i bland annat fredsfrämjande utveckling

Nordisk kulturfond Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – främjar kulturellt samarbete mellan de nordiska länderna

Nordisk kulturkontakt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – kulturprogram för professionella

Kulturfonden för Sverige och Finland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – projektstöd och vistelsestipendier

Sidan publicerades