Kommunen svarar

Här bemöter kommunen insändare, debatt, frågor och inlägg som kommer till oss på andra sätt, till exempel via medier, sociala medier eller andra kanaler. Här ger vi kommunens bild i en fråga, förklarar, förtydligar och erbjuder rättvisande fakta om det förekommer missuppfattningar.

 • Frågor och svar om boendestöd

  Individ- och familjenämnden har beslutat att införa insatsen boendestöd inom socialtjänsten. Ett stegvist införande av boendestöd kommer att ske under 2024. Näm...
 • Fritids vid planeringsdagar för personal

  Västerbottens Folkblad skriver 16 juni om information på Umeå kommuns hemsida som avser omsorg av elever på fritidshem vid personalens planeringsdagar. Utbildni...
 • Frågor och svar om Nygatan

  Som en del av investeringsprogrammet bygger vi om Nygatan i centrala Umeå. Vi får en hel del frågor om ombyggnationen och svarar på dessa här.
 • Varför ordnas inte en tidig majbrasa?

  Vi får frågan på insändarplats och i sociala medier varför kommunen inte ordnar en tidig majbrasa som också passar för mindre barn. Här svarar vi på den.

Kontakt

För kontakt i sak, kontakta respektive verksamhet.

I övrigt, kontakta: kommunikation@umea.se

Sidan publicerades www.umea.se/kommunensvarar