Vuxna och barn som badar och har picknick vid Nydalasjön.

Nydalasjön är ett av Umeås mest uppskattade friluftsområden.

Umeå är årets superkommun

Umeå är vinnare av Årets superkommun 2023. Umeå tar hem segern i katergorin städer och stadsnära kommuner i konkurrens med finalisterna Jönköking och Karlstad.

Utmärkelsen delas ut av publikationen Dagens Samhälle och Superkommunrankningen bygger på officiell statistik. Ett starkt näringsliv och arbetsmarknad, god befolkningstillväxt, hållbart samhällsbygge, bra skola och utvecklad kultur och fritid gjorde att Umeå stack ut i mätningen.

– Att Umeå kommun vinner utmärkelsen Årets Superkommun känns naturligtvis fantastiskt roligt och inspirerande. Jag ser den här utmärkelsen som ett pris till kommunens medarbetare och vår starka samverkan mellan samhällsaktörer. Tillsammans är vi duktiga på att växa hållbart och tryggt. Ett starkt engagemang i våra verksamheter i samspel med näringslivet, andra offentliga aktörer och civilsamhället gör att vi vinner i Umeå, säger Karin Ahnqvist, HR-direktör, Umeå kommun.

Starka siffror för Umeå

Dagens Samhälles redaktion utgår från de senaste siffrorna och den historiska utvecklingen inom ett antal kategorier – som ekonomi, skola, vård och omsorg, kultur och fritid samt attraktivitet (inflyttningsnetto till kommunen). Sammanlagt är det 18 kategorier i årets mätning.

En mätning som blickar framåt

Mätningen tittar inte bara på nuläget utan väger också in hur det ser ut inför framtiden genom att undersöka ett antal framtidsfaktorer i kategorier som demografi, näringsliv och arbetsmarknad, integration och utbildningsnivå. Dessutom har de inkluderat sju Agenda 2030-kategorier. Agenda 2030 är gemensamma framtidsmål för världens utveckling, satta av EU:s medlemsländer.

Hög livskvalitet i Umeå

Dagens Samhälle är inte ensamma om att lyfta fram Umeå som en bra plats att bo och leva. Tidningen Fokus utsåg Umeå till landets näst bästa när det kommer till livskvalitet, precis efter en annan norrländsk stad – vinnaren Luleå.

Sidan publicerades