Detaljplaner och områdesbestämmelser, gällande och pågående

Kartan visar gällande detaljplaner och områdesbestämmelser (antagna och fått laga kraft) och planer som är pågående (under arbete).

Pågående detaljplaner har olika färger i kartan. Färgerna visar i vilket skede planen är; grönt för plan­besked, blått för samråd, gult för granskning, rött för överklagad plan och vitt med blå ränder för vilande plan. Alla pågående detaljplaner har en projektsida där du kan ta del av aktuell information om planen. Under samråd och granskning finns handlingar att läsa och möjlighet att lämna synpunkter. På projektsidan publiceras också beslut som rör planen.

Gällande detaljplaner (planer som har antagits och fått laga kraft) har en turkos kantmarkering. Gällande områdesbestämmelser har en mörkröd kantmarkering och skraffering.

Observera att gränserna för pågående detaljplaner inte visar planernas exakta utbredning. Observera också att kartan inte visar gällande ändringsplaner.

Har du svårt att komma åt gällande detaljplaner och områdesbestämmelser, klicka på fliken Kartskikt och klicka ur skiktet för pågående planer. Gällande detaljplaner är nedladdningsbara i pdf-format.

Om du inte hittar det du söker, kontakta Fysisk planering via någon av kontaktvägarna nedan. Ange gärna aktnummer, fastighetsbeteckning eller adress vid frågor.

Sidan publicerades www.umea.se/detaljplaner