Anmäl verksamhet som hanterar livsmedel

Som företagare har du ansvar för de produkter du tillverkar och säljer. Det är därför viktigt att du har den kunskap som behövs för din verksamhet.

Sanktionsavgifter från 1 januari 2019

Nya sanktionsavgifter för livsmedelsföretag infördes 1 januari 2019. Alla livsmedelsföretag är skyldiga att registrera sig hos Miljö-och hälsoskydd. Missad anmälan kan ge sanktionsavgift från 2 500 till 75 000 kronor, beroende på års­omsättning. Även livsmedelsverksamheter inom stat, kommuner och landsting, som påbörjar en ny verksamhet eller tar över en registrerad verksamhet, riskerar att få betala ett fast belopp på 40 000 kronor om de missar att anmäla sin verksamhet.

Starta nytt

För att starta en ny verksamhet där livsmedel hanteras, säljs eller serveras krävs att anläggningen är registrerad av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Det gäller även om du tar över en befintlig verksamhet.   

Vissa anläggningar ska godkännas stället för registreras. Det gäller vissa anläggningar där animaliska livsmedel hanteras, till exempel råa ägg, kött eller fisk, och där leveranser till andra livsmedelsföretag sker. En ansökan om godkännande prövas av Livsmedelsverket. Kontakta Miljö- och hälsoskydd om du är osäker på ifall din verksamhet ska registreras eller godkännas.

Verksamhet som ska registreras

Om din verksamhet ska registreras ska en anmälan göras senast 14 dagar innan du planerat att starta verksamheten. Miljö- och hälsoskydd gör ingen förprövning av verksamheten, men du måste ändå ha kännedom om och följa de regler som gäller för exempelvis utformning av lokal och egenkontroll.

När du har anmält din verksamhet för registrering får du ett skriftligt beslut från miljö- och hälsoskyddsnämnden att anläggningen har blivit registrerad. Om inte Miljö- och hälsoskydd meddelat något annat får du starta din verksamhet 14 dagar efter att du gjort din anmälan.   

Om verksamheten byter ägare

Registreringen gäller endast för den företagare som beslutet riktats till. Ny ägare innebär alltid att verksamheten måste anmälas på nytt.

Information för små företag

På Livsmedelsverkets webbplats finns broschyrer med information till livsmedelsföretag som säljer små mängder livsmedel från jorden och naturen såsom frukt, grönsaker och produkter från boskapsuppfödning, jakt och fiske. Där finns även bra information för dig som planerar att starta ett café och för dig som ska importera livsmedel. Länkar till broschyrerna hittar du nedan.

Mer information om att starta företag hittar du på Livsmedelsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information

Avgifter

Avgifter och taxor , välj Livsmedelskontroll

Information om avgifter och riskklassning

Tillståndsguiden

Ta hjälp av Tillståndsguiden när du ska starta en restaurang.

Sidan publicerades