Brottsförebyggande arbete

Kommunen arbetar för att förebygga brott och skapa trygghet. Tillsammans med andra aktörer vill vi stärka samhällets krafter för att skapa ett tryggare och säkrare Umeå. Arbetet med att minska brottsligheten och öka Umeåbornas trygghet sker i samverkan med bland annat polisen och Region Västerbotten, men även med fastighetsägare, näringsliv, föreningsliv och civilsamhället.

Upplevelsen av att bo i en trygg stad är en stark tillväxtfaktor och också avgörande för livskvaliteten i en stor stad. Umeå kommun arbetar därför kontinuerligt med att utveckla Umeå till en attraktiv och trygg stad som är tillgänglig för alla Umeåbor.

Umebrå, brotts- och drogförebyggande råd

Umebrå är Umeå kommuns lokala brotts- och drogförebyggande råd. Umebrå prioriterar särskilt insatser som riktar sig till unga, samverkan med ideell sektor samt jämställdhetsinsatser med syfte att förebygga brottslighet och droger.

Läs mer om Umebrå

Umeå växer – tryggt och säkert

Uppdraget Umeå växer – tryggt och säkert syftar till att säkerställa en struktur för systematiskt arbete med syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten samt motverka tendenser till social oro i Umeås nordöstra stadsdelar. Uppdraget leds av Umebrå, Umeås brotts- och drogförebyggande råd, i tät samverkan med bland annat polisen, Bostaden, civil­samhället och flera verksamheter i Umeå kommun.

Våldsbejakande extremism

Kommunen arbetar aktivt med att förebygga våldsbejakande extremism genom att arbeta i befintliga och välfungerade strukturer. I kommunen finns ett konsultationsforum som fungerar som ett specialiststöd för kommunens olika verksamheter. Vill du komma i kontakt med konsultationsforumet, kontakta Seth Åberg. Är du som privatperson orolig för någon i din närhet, kontakta mottagningsenheten.

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism , 110.5 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Umebrå-forum

Umebrå-forum är en mötesplats som arrangeras med syfte att ge utrymme för bred kunskapsöverföring och informations­spridning i brotts- och drogförebyggande arbete. Till forumen bjuds många olika aktörer in i arbetet för att skapa ökad delaktighet.

Umebrå-forum

Nyheter

 • Aktuellt från Umebrå – december 2022

  Nu drar året mot sitt slut! Vi på Umebrå passar på att önska er alla en god jul och ett gott nytt år med en tillbakablick på höstens arbete. Innan vi griljerar...
 • Snart jullov – och ökad skärmtid?

  Är du som förälder eller annan viktig vuxen uppmärksam på ditt barns spelande? På jullovet när ditt barn är ledigt kan både skärmtid och spelande öka. Och i vis...
 • Elevers kampanjer om missbruk ställs ut

  Vid flera tillfällen har Umebrå, verksamhet för drog- och brottsförebyggande, samarbetat med programmet Estetik och media vid Midgårdsskolan. Eleverna har fått...
 • Aktuellt från Umebrå – juli 2022

  Vi vill passa på att tacka alla er samverkanspartners för fantastiska insatser under våren, det är en förutsättning för att vi tillsammans ska lyckas i det före...
 • Samarbete ger ett tryggare Ålidhems centrum

  Ökad trygghet, färre stölder och minskad narkotikaförsäljning, det är några effekter av en satsning som har genomförts i Ålidhems centrum i ett samarbete mellan...

Prenumerera på nyheter

Vill du prenumerera på nyheter om brottsförebyggande arbete?
Fyll i din mejladress och klicka på "OK". Som prenumerant får du ett mejl när en nyhet publiceras. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

När du anmäler dig samtycker du till att vi sparar och använder din mejladress för att skicka nyheter om brottsförebyggande arbete från Umeå kommun. Läs mer om behandling av din mejladress för denna prenumerationstjänst och dina rättigheter på www.umea.se/prenumerationbehandling.

Hantera prenumeration
Sidan publicerades www.umea.se/brottsforebyggande