Aktuellt just nu

Mediekonferensen 2023: Vilken samling möter biblioteksanvändaren?

Biblioteken spelar en viktig roll i det demokratiska samhället genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Utbudet av såväl fysiska som digitala medier ska stå för allsidighet och kvalitet. Årets mediekonferens ställer frågor om hur ny teknik, nya rum och nya läspraktiker påverkar bibliotekens samlingar och besökare.

När: 14 mars kl 13.00-16.00

Digital konferens. Dagen är kostnadsfri. Senaste anmälan 28/2

Anmäl dig till konferensen Länk till annan webbplats.

Programpunkter:

Gemensam mediehantering på Biblioteken i Malmö

Peter Stenberg, Linnea Ekström och Elin Lundberg från Malmö stadsbibliotek gör nedslag i flytande bestånd, gemensamma inköp och införandet av IMMS (Intelligent Material Management System) som är ett algoritmbaserat medielogistiksystem. Lovisa Liljegren som skrivit ett examensarbete i ämnet bidrar med sina slutsatser och reflektioner.

”Medierna är det första som ska synas”
Gävle stadsbibliotek genomgår stora förändringar. Det gamla biblioteket är rivet och verksamheten bedrivs i en tillfällig, mindre lokal i väntan på ett nytt kulturhus. Petra Jonsson och Anki Bos samtalar om mediernas roll och plats i biblioteksverksamheten.

Ljudböcker, unga och nya läspraktiker

Utifrån sin avhandling kommer Elisa Tattersall Wallin berätta om nya läspraktiker som uppstår när ljudböcker används via appar och vilken roll ljudboken har i ungdomars vardagsrutiner. Dessutom kommer hon presentera aktuell statistik från den årliga SOM-undersökningen kring läsning i digitala bokformat.

Läs mer: Mediekonferensen 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Marskonferens 2023

Nu kan man anmäla sig till årets Marskonferens. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ännu har vi biblioteken, ert motstånd, nästan otroligt; som lavskrikans hjärta, den heliga lilla pumpen. Sara Lidman

Temat för 2023 års Marskonferens är beredskap. Att vara beredd. I kris och i förändring som hotar.

Att vara beredda gör oss starkare att stå emot det som kan hota demokratin och det höjer kvaliteten på våra bibliotek. Var finns bibliotek i samhällets beredskap? Vad innebär demokratisk beredskap och krisberedskap för oss och vad kan vi lära av varann och av andra? Under två dagar samlas vi för samtal, möten och lärande.

När? Marskonferensen äger rum 20-21 mars Vi startar kl. 12.30 dag 1 och avslutar omkring 15.30 dag 2. Tiderna är preliminära.
Var? Vävenscenen i kulturhuset Väven, Umeå.

Konferensavgift

Early Bird om du anmäler dig före den sista januari 2023, 1800 kr
Efter den sista januari 2000 kr
Studenter, arbetslösa och pensionärer: 1000 kr

Alla priser exkl. moms. I konferensavgiften ingår en lunch, en middag och fika x 3

Välkommen till Umeå och Marskonferensen 2023.

Sidan publicerades