Aktuellt just nu

Bibliotek borde brännas då och då

Vävenscenen i Umeå tisdag-onsdag 24-25 maj

OBS! Nytt datum! – programmet kan komma att ändras lite på grund av datumflytt.


Marskonferensen 2022 är fysisk och brännande het och går under temat ‘bibliotekens bestånd’.

I bibliotekslagen står att Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet och att folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. För en kompletterande informations- och medieförsörjning ska det finnas en eller flera lånecentraler.

I lagen står det också att högskolebiblioteken vid alla universitet och högskolor ska svara för biblioteksverksamhet inom de områden som anknyter till utbildning och forskning vid universitetet eller högskolan.

Det som i princip förenar alla olika bibliotek är att det finns ett mediebestånd som vi arbetar med utifrån olika principer och idéer.

Frågor vi ställer oss är bland annat:
Vad är ett bestånd på ett bibliotek och kan bestånd vara något mer än endast media?
Hur arbetas det med bestånd på biblioteken?
Vad tar vi hänsyn till när vi medieplanerar, köper in och gallrar?
Hur lyfter vi litteraturen?
Hur gör vi med beståndet av e-media?
Hur jobbar vi med representation och tillgänglighet?

Marskonferensen görs i Umeå i ett samarbete mellan flera olika sorters bibliotek. SLU:s bibliotek, Umeå universitetsbibliotek, Umeå stadsbibliotek, Regionbibliotek Västerbotten, Sveriges Depåbibliotek och lånecentral i Umeå. Svensk biblioteksförening region Västerbotten är också delaktiga. Samarbetet gör att konferensen tar upp frågor som ska kännas viktiga och aktuella för all bibliotekspersonal på alla bibliotek.

Datum och tid: tisdag-onsdag 24-25 maj

Anmälan: Sista anmälningsdag fredag 2022-05-09

Avgift: Ordinarie pris 1500 kr exklusive moms, studenter, arbetslösa och pensionärer 750 kr
I konferensavgiften ingår eftermiddagsfika och middag 24 maj samt förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika 22 maj.

Program och anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades