Utlandslån

Frimärken


Vi förmedlar lån från andra länder för de bibliotek som så önskar.

Fjärrlåneguiden

I Fjärrlåneguiden finns information om hur man fjärrlånar inom Sverige och övriga Norden, allt ifrån arbetsgång och avgifter till bibliotekskataloger, bibliotekssigler och biblioteksadresser. Även för fjärrlån utanför Norden finns kort information.

Lån inom Norden

Vid behov hjälper vi till med att belägga och lokalisera i nordiska bibliotekskataloger och ger förslag på lämpliga bibliotek – tveka inte att kontakta oss!

Lån och kopior utanför Norden

Vi beställer lån och kopior från utomnordiska bibliotek för folkbibliotekens räkning. Vi tar en avgift för att förmedla detta:

  • Lån från bibliotek utanför Norden: 200 kr/volym
  • Kopior från bibliotek utanför Norden: 75 kr/artikel

Skicka beställningen till lc@umea.se eller använd vårt formulär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ibland kan kostnaden för en artikelkopia bli väsentligt högre och då kan det bli aktuellt med en annan prissättning. Vi kontaktar er i så fall och bekräftar den nya avgiften innan vi beställer.

Vi köper inte utländska artiklar och avhandlingar från kommersiella tidningshus och informationsförmedlare som exempelvis ProQuest och tidskrifternas egna hemsidor. Sådana köp kan brukarna själva genomföra online med kreditkort.

Utomnordiska lån som förmedlas av oss ska återsändas till Lånecentralen i Umeå som REK-brev, postens företagspaket eller motsvarande.

Talböcker från utlandet

Möjligheten att låna in talböcker ser olika ut från land till land. Läs mer om inlån av talböcker i Fjärrlåneguiden eller på Myndigheten för tillgängliga mediers Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. webbplats och faktabladet om lån av talböcker inom och utom Norden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (pdf).

Om man vill låna ljudböcker på andra språk vänder man sig till Mångspråkiga lånecentralen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Sidan publicerades