Den avslutande tredje träffen i förstudiens samverkansforum som hölls mellan oktober till februari.

Föreningssamverkan för klimatneutralitet

Hur kan vi jobba tillsammans för att minska våra gemensamma utsläpp?

Det var frågan som vi ställde oss i det samverkansforum som vi startade upp tillsammans med föreningslivet i oktober 2023. I förstudien Föreningssamverkan för klimatneutralitet sträckte vi ut en hand till Umeå kommuns föreningsliv med hopp om ett gemensamt arbete för att se möjligheter och lösningar som vi själva inte ser. Vår övertygelse var att medborgare som verkar inom föreningslivet kunde hjälpa oss och att vi tillsammans kunde hitta nya sätt att tänka, prioritera och arbeta. Detta för att öka vår kapacitet i kommunens omställningsarbete.

I videon nedan kan du ta del av en sammanfattning av förstudien.

Vad blir nästa steg?

Vi vet att vi behöver jobba mot klimatneutralitet för att skapa hållbara livsmiljöer för alla. Denna förstudie är en pusselbit i kommunens klimatarbete och lärdomarna har varit många, det vill vi tacka för och vi är imponerade över den kraft som vi ser finns ute i civilsamhället. Efter avslutad projekttid tar vi med oss lärdomar och följdverkan som uppstått både hos föreningar som deltagit men också inom vårt interna arbete på kommunen. Tre utav de idéer som lyfts fram av föreningslivet tar vi vidare till andra interna klimatprojekt, så arbetet med att utforska och utveckla möjligheten till förverkligande kommer pågå även fortsättningsvis.

Slutet på denna förstudie är början på resten. Hösten 2024 hoppas vi att vår ansökan om en fortsättning beviljas utav Formas, det statliga forskningsrådet för hållbar utveckling som också finansierat detta arbete. Vi ges då möjlighet att skala upp, sprida och organisera våra lärdomar med ett tvåårigt projekt med start 1 januari 2025.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som varit involverade och deltagande i denna förstudie. Vi hoppas också att detta gemensamma arbete har skapat ett direkt värde för de deltagande föreningarna.

Föreningssamverkan för klimatneutralitet är en förstudie som avslutades 2024-04-31. För mer information om projektet och det fortsatta arbetet inom kommunen, kontakta projektledare Emma Renström.

Mer information

Uppdraget drivs av Umeå kommun tillsammans med RiSE och Umeå universitet.

För mer läsning om Umeå kommuns klimat- och miljöarbete:

Umeå klimatfärdplan

Klimatavtryck i Umeå

Sidan publicerades