Föreningssamverkan för klimatneutralitet

Hur kan vi jobba tillsammans för att minska våra gemensamma utsläpp?

Det var frågan som vi ställde oss i det samverkansforum som vi startade upp tillsammans med föreningslivet i oktober 2023. I vårt uppdrag Föreningssamverkan för klimatneutralitet sträckte vi ut en hand till Umeå kommuns föreningsliv med hopp om att ni ser möjligheter och lösningar som vi inte ser. Vår övertygelse var att ni som verkar inom föreningslivet kunde hjälpa oss och att vi tillsammans kunde hitta nya sätt att tänka, prioritera och arbeta.

Forum för ökad samverkan

Vi vet att vi behöver jobba mot klimatneutralitet för att skapa hållbara livsmiljöer för alla. I höstas bjöd vi in föreningslivet till träffar i mindre grupper vid två tillfällen och nu i februari till en stor grupp tillsammans med tjänstemän från kommunen, kommunföretagen och Visit Umeå. Målet med träffarna var att öka samarbetet mellan föreningslivet och kommunen, samt närma oss svar på hur vi når klimatneutralitet och FN:s globala klimatmål.

Att nå klimatneutralitet är en svår uppgift och det innebär en omställning i samhället. I dagsläget vet vi inte hur vi ska lyckas, men vi vet att vi måste prova oss fram och det är det som vi bland annat gjort i detta uppdrag.

När vi nu avrundat detta samverkansforum så ser vi att föreningslivet hade exempel på hur saker kan utföras annorlunda och tillsammans kom vi fram till idéer som vi lyfter, testar och diskuterar vidare i det fortsatta arbetet. Tack för hjälpen så här långt och vi hoppas att det gemensamma arbetet också har skapat ett direkt värde för de deltagande föreningarna.

Föreningssamverkan för klimatneutralitet är en förstudie som avslutas 2024-04-31. För mer information om projektet och det fortsatta arbetet inom kommunen, kontakta projektledare Emma Renström.

Mer information

Uppdraget drivs av Umeå kommun tillsammans med RiSE och Umeå universitet.

För mer läsning om Umeå kommuns klimat- och miljöarbete:

Umeå klimatfärdplan

Klimatavtryck i Umeå

Sidan publicerades