Bli medlem i en förening

Föreningslivet är öppet för alla. Det betyder att alla människor har rätt att vara med i en förening. Där engagerar du dig i något du tycker är viktigt, intressant och roligt. Samtidigt lär du känna massor med andra människor med liknande intressen.

Inom idrotten finns det största utbudet av föreningar med aktiviteter inom de flesta sporter man kan tänka sig. Det finns också många kulturföreningar i Umeå och de sysslar med såväl teater, musik som dans. Därutöver finns till exempel frilufts- och religiösa föreningar samt föreningar som arbetar med mänskliga rättigheter, barns rättigheter och miljö­frågor.

Medlemmarna är med och bestämmer

Ideella föreningar är demokratiskt uppbyggda. Det betyder att du som medlem kan vara med och diskutera och besluta om verksamheten. En gång om året har föreningen ett årsmöte där medlemmarna bestämmer om verksamhet och ekonomi.

Dessutom väljs vilka som ska vara med i föreningens styrelse. Personerna i styrelsen ansvarar sedan för föreningens löpande verksamhet fram till nästa årsmöte. Styrelsen ser också till att man i föreningen följer stadgarna. Stadgarna är skrivna regler om föreningens verksamhet och de kan sägas vara föreningens lag.

Föreningslivet är ideellt. Det betyder att de aktiva medlemmarna arbetar i föreningen på sin fritid utan lön, det vill säga ideellt.

Föreningen lever tack vare sina medlemmar

Medlemmarnas engagemang och aktiviteter är föreningens verkliga hjärta. För ekonomin är deltagaravgifterna och de årliga medlemsavgifterna viktiga. Dessa är stommen i föreningens ekonomi. Ibland kan föreningarna också få stöd
från kommunen och andra institutioner. Pengarna behövs till bland annat hyra av lokaler och utrustning.

Föräldrar är viktiga i föreningen

För att en verksamhet för barn och unga ska överleva krävs att föräldrar och andra vuxna ibland ställer upp och hjälper föreningen. Det kan innebära att någon gång köra till en hockeymatch eller simtävling, eller att delta vid barnens
skogsutflykt. Dessa insatser betyder mycket för en förening där medlemmarna arbetar frivilligt på sin lediga tid.

Motiverande ledare och tränare

I varje förening finns ledare eller tränare som har en central roll. De stödjer och motiverar de aktiva unga. De avsätter sin tid och tar på sig ett ansvarsfullt ledaruppdrag. Dessutom är de viktiga förebilder för de unga.

Sidan publicerades