Umeå klimatfärdplan

Umeå klimatfärdplan är vår tids viktigaste satsning. Vi som är företag, organisationer och offentliga verksamheter i Umeå kommun måste agera nu, och tillsammans arbeta för att skynda på klimatomställningen.

  • Ny tematisk grupp inom Mat och jordbruk

    Det befintliga nätverket Mat och klimat i norr ska tillsammans med anslutna organisationer från Umeå klimatfärdplan bilda en ny tematisk grupp inom fokusområdet...
  • Speed dating på Gammlia dansbana

    Den 15 juni har alla anslutare till Umeå klimatfärdplan blivit inbjudna till att träffas under en avslappnad tillställning. Tanken är att solen kommer skina på...
Hantera prenumeration