Kungliga biblioteket – uppdrag

Som myndighet främjar KB samverkan och utveckling inom en rad områden kopplade till biblioteksväsendet. Kungliga biblioteket finansierar bland annat flera nationella tjänster för medieförsörjnings- och kompetensstöd.

Sveriges depåbibliotek och lånecentral

Sveriges depåbibliotek och lånecentral är en av de nationella tjänster som KB finansierar som en del i det nationella samverkans- och utvecklingsuppdraget.

Sveriges depåbibliotek och lånecentral ger service till Sveriges bibliotek och är ett statligt finansierat uppdrag placerat vid Umeå kultur. Uppdraget syftar till att stödja den kompletterande medieförsörjningen med medier och kompetens.

Uppdrag 2024

  • Driva och utveckla depåbibliotek enligt förvärvsplan för Sveriges depåbibliotek
  • Tillhandahålla spetstjänster kring fjärrlån, det vill säga sådana tjänster som de enskilda biblioteken inte har resurser att hantera själva
  • Ge konsultativt stöd och kompetensutveckling inom kompletterande medieförsörjning

Den mångspråkiga lånecentralen

Den mångspråkiga lånecentralen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ger service till Sveriges bibliotek och är ett statligt finansierat uppdrag vid Stockholms stadsbibliotek. Uppdraget syftar till att stödja den mångspråkiga medieförsörjningen med medier och kompetens.

Fler tjäns­ter och stöd för ditt bibli­o­tek finansierade av KB

För dig som arbetar på bibliotek finansierar KB flera nationella tjänster för medieförsörjnings- och kompetensstöd. Några av tjänsterna kan du också förmedla till dina låntagare.

Se KB:s webbplats för mer information och en lista över fler nationella tjänster som KB driver eller finansierar för folk- och skolbibliotek:

Fler tjänster och stöd för ditt bibliotek – Kungliga biblioteket – Sveriges nationalbibliotek – kb.se Länk till annan webbplats.


Sidan publicerades