Historik

Compactushyllor


Sveriges depåbibliotek och lånecentral är ett statligt finansierat bibliotek. Idag (2023) har vi cirka 460 000 magasinerade volymer som är sökbara i Libris. Samlingen återspeglar folkbibliotekens förvärv genom åren; både stort och smått, gammalt och nytt, vetenskapligt och lättviktigt har genom bibliotekens gåvor hamnat i vår samling.

  • 1970-talet: bokdepåer börjar byggas upp vid länsbiblioteken.
  • 1983 Lånecentralerna i Malmö, Stockholm och Umeå tar över funktionen som depåbibliotek
  • 1991 Riksdagen beslutar om ett nationellt depåbibliotek som förläggs till Umeå
  • 1992 Umeå depåbibliotek påbörjar sin verksamhet och blir ett Libris-bibliotek
  • 2003 Umeå depåbibliotek byter namn till Sveriges depåbibliotek
  • 2004 Vi utökar våra lokaler
  • 2011 Kungl. biblioteket tar över huvudmannaskapet för vår verksamhet efter Statens kulturråd
  • 2013 Sveriges depåbibliotek och Informations- och lånecentralen i Umeå går samman och bildar Sveriges depåbibliotek och lånecentral

Läs mer om depåbiblioteket

I En depå att ösa ur – översyn av Umeå depåbiblioteks verksamhet av Gunni Öberg kan man läsa mer om bibliotekets tillkomst och historia

Uppmärksammat i media

"Norrbottniska rariteter i det osynliga biblioteket", Norrländska Socialdemokraten, 23 december, 2023.

"Osynliga biblioteket - mitt i Umeå", Västerbottens-Kuriren, 7 juni 2023

"Osynliga biblioteket lånar gärna ut rariteterna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.", Magasin K, 13 februari 2023.

"Spännvidden är från 1700-talet fram till nutid", artikel i Västerbottens-Kuriren angående jubilerande Sveriges depåbibliotek (2022-11-29, se pdf ovan)

Under Bok- och biblioteksmässan 2016 medverkade Magdalena Sjöström från Sveriges depåbibliotek och lånecentral i Kungliga bibliotekets monterprogram: Gallrade böcker – avfall eller resurs? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges radio P4 Västerbotten gjorde ett inslag om Sveriges depåbibliotek och lånecentral (2017-02-16) och Västerbottens-Kuriren har gjort en film: Dold skatt under Umeå centrum (2017-03-01).

Svensk biblioteksförenings utmärkelse för framstående insatser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. inom folkbiblioteksområdet, döpt efter biblioteksideologen och humanisten Bengt Hjelmqvist tilldelades Madelein Enström som bland annat arbetat vid Sveriges depåbibliotek och lånecentral i Umeå. Priset delades ut på Stockholms stadsbibliotek i november 2017.


Sidan publicerades