Umebrå forum: mötesplats för kunskap och information

Umebrå forum är en mötesplats som Umeå kommun arrangerar två gånger per år. Målet med forumet är att ge utrymme för bred kunskapsöverföring och informationsspridning i brotts- och drogförebyggande arbete.

Till forumen bjuds både offentliga och ideella aktörer in. Gemensamt är att de deltar i brotts- och drogförebyggande arbete på något sätt. Vi ser gärna en bredd av organisationer där några arbetar övergripande medan andra är verksamma lokalt i olika delar av Umeå kommun.

Umebrå vill ta del av de medverkande organisationernas kunskap och erfarenheter och ge input till polis, kommun och region, så att Umebrå bättre kan bidra till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Umeå.

Umebrå forum februari 2023

Tema: Unga 22
Tisdag 21 februari, klockan 08.10–12.00
Umeå Folkets Hus

Preliminärt program

  • 08.10: Registrering
  • 08.30: Inledning
  • 08.40: Presentation av rapporten Unga 22
  • 09.50 Fika och deltagardiskussion om Unga 22
  • 10.25: Hur används resultaten från Unga? Lokala exempel
  • 11.35: Deltagardiskussion om fortsatt arbete
  • 11.50: Avslutning

Anmälan

Anmäl dig senast 14 februari.
Begränsat antal platser.

Det är kostnadsfritt att delta.
Kan du inte utnyttja din bokade plats går det bra att överlåta den till en kollega.

Kontakt

Har du frågor om Umebrå forum, kontakta gärna oss på Umebrå:

umebra@umea.se

Sidan publicerades www.umea.se/umebraforum