Hemsjukvård

Du som är över 18 år och inte på egen hand eller med hjälp kan ta dig till en hälsocentral kan ha möjlighet att få hälso- och sjukvård i ditt hem.

När du beviljats hemsjukvård kommer kommunens distriktssköterska att kontakta dig för hembesök för att i samråd planera för de insatser som ska ske i ditt hem. Du får då en fast vårdkontakt inom hemsjukvården. I hemsjukvården arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Har jag rätt till hemsjukvård?

Det är hälso- och sjukvårdspersonal som bedömer om du kan få hemsjukvård. Kontakta din nuvarande läkare eller sjuksköterska och be om en första bedömning.

Vad kostar det?

Om du är inskriven i hemsjukvården kostar det 515 kronor per månad. Avgiften för enstaka hembesök är 300 kronor. Avgiften avser hembesök av legitimerad personal inom hälso- och sjukvård i hemmet. Det innebär alla hembesök av legitimerad personal, som sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, inklusive oplanerade/brådskande hembesök jourtid.

Du kan ansöka om reducerad avgift utifrån din inkomst. Om du redan har ansökt om reducerad avgift i samband med beviljad hemtjänst behöver du inte skicka in en ny ansökan.

Läs mer om avgifter för stöd och omsorg

Vart vänder jag mig?

Om du inte redan har hemsjukvård, kontakta din hälsocentral. Du som har hemsjukvård ringer kommunens växel, telefonnummer 090-16 10 00.

Sidan publicerades www.umea.se/hemsjukvard