Hållplatser vid Vasaplan under våren.

Vasaplan, knutpunkten i Umeås kollektivtrafik. Foto: Fredrik Larsson

Resa i Umeå

Umeå är en cykelstad där många väljer att cykla även på vintern. Att åka buss i Umeå är enkelt tack vara täta avgångar samt ett kollektivtrafiknät som når hela staden. Kollektivtrafiken knyter an till resecentrum för resor i och utanför regionen.

Umeå kommun prioriterar hållbara sätt att resa i sin stadsplanering. Det innebär satsningar som ytterligare ska förenkla resor i Umeå via cykel, buss eller till fots. Byggande av nya bostäder prioriteras i anslutning till utbyggd kollektivtrafik.

Cykla i Umeå

Du har i regel gång- och cykelbanor inom 200 meter i Umeå tätort. Stråk som används av många plogas frekvent på vintern som en del i Umeå kommuns arbete med att göra det lätt att göra hållbara val vid resor i vardagen.

Åka buss i Umeå

I Umeå stad har du i regel en busshållplats kopplad till kollektivtrafikens linjer inom 500 meter. Det finns sju busslinjer som täcker in Umeås stadsdelar och de stadsnära samhällena Röbäck och Ersmark. Busslinjerna trafikeras av bolaget Ultra. På deras webbplats finns verktyg för att reseplanera.

Karta över Umeås busslinjer för kollektivtrafik inom tätorten.

Karta med busslinjer som kan ta dig mellan Umeås stadsdelar. Du kan planera dina resor via Ultras app eller webbplats.

Pendla till Umeå med tåg

Umeå är den största staden i Umeåregionen. Många har sin arbetsplats i Umeå men bor utanför staden, eller i angränsande kommuner. Umeå-Vindeln och Umeå-Örnsköldvik är sträckor med möjlighet för tågpendling till och från Umeå.

Vännäs till Umeå tar ungefär 15 minuter med tåg. Åker du från Vindeln via samma sträcka tar det ungefär en timma. Sträckan Örnsköldsvik-Umeå tar cirka en timma, med stopp i flera orter på vägen. Av dessa är restiden från Hörnefors till Umeå 20 minuter och från Nordmaling ungefär 30 minuter.

Länstrafiken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – busstrafik i Västerbotten, tidtabeller, priser med mera

Ultrabussar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – tidtabell och linjekartor för Umeå lokaltrafik, som alltid utgår från Vasaplan

Flygbuss Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – flygbuss sträckan Vasaplan (Umeå centrum) – universitets- och sjukhusområdet – Umeå Airport

Ybuss Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – Ybuss bedriver busstrafik med dagliga avgångar tur och retur från Umeå, Örnsköldsvik, Sollefteå och Sundsvall till Stockholm

Wasaline Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – persontrafik och godstrafik för sträckan Umeå–Vasa

Holmöfärjan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – dagliga turer till och från Norrlands största och soligaste ö

Norrbyskärsfärjan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – färjetidtabell mellan Norrbyn och Norrbyskär under sommarhalvåret.

Sidan publicerades