Elev spelar synth med hörlurar på.

Elev på Ålidhemskolan. Foto: Fredrik Larsson

Mer kultur i skolan för barn i Umeå

Från 2025 kan grundskoleelever i Umeås kommunala skolor vänta sig kulturaktiviteter inom dans, teater och musik som ett återkommande inslag under skoltid. Detta efter att kommunens politiker klubbat igenom ett kulturlöfte.

Redan idag kan grundskolans elever ta del av ett rikt kulturutbud. Kulturlöftet ska stärka samordningen mellan kommunens verksamheter och skapa bättre förutsättningar att leva upp till nationella och lokala mål. Kulturlöftet kommer att skapa nya förutsättningar för alla elever att få ta del kulturutbudet.

– I grunden är det en demokratifråga för barn och unga. Det vi lovar är att de ska ha upplevt en mängd olika sätt att uttrycka sig och göra sin röst hörd när de har gått ut grundskolan. Det är ett sätt att ytterligare sänka trösklarna att ta del av och skapa kultur, säger Helena Smith (S), ordförande i kulturnämnden, Umeå kommun.

Stort utbud att ta del av

Dans, teater, museer, konstupplevelser, författarbesök eller workshops inom drama eller musik – det finns ett stort utbud som skolorna får ta del av. Framför allt säkerställs kulturlöftet genom kulturförvaltningens befintliga utbud till skolan, men externa kulturaktörer knyts också till löftet.

– Vi vill med detta beslut både skapa goda förutsättningar för lärande och öka likvärdigheten. Kulturlöftet innebär att alla kommunala elever ska få möta, ta del av och utöva kulturaktiviteter i sin undervisning och under hela sin skolgång. Vi börjar i år med målsättningen att alla får ta del av kulturlöftet under 2025, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden, Umeå kommun.

Sidan publicerades