Två unga kvinnor studerar och har roligt vid Umeå universitet

Högt intresse för studier i Umeå

Umeå universitet tar in rekordmånga nya studenter och det är många som söker till de platser som finns på utbildningarna.

Totalt är 33 334 antagna till höstens utbildningar vid Umeå universitet. Det är rekordsiffror för universitetet och till och med fler än under pandemin då många valde att studera.

Mest Populära utbildningarna i Umeå

Störst söktryck sett till antal sökande och antal antagna är det på Psykologprogrammet följt av Läkarprogrammet, vilket är som det brukar vara. Sett till antal nya studenter som kommit in kommer flest att läsa Tekniskt-naturvetenskapligt basår, Civilekonomprogrammet, Juristprogrammet, Läkarprogrammet och Socionomprogrammet. Det är också rekordmånga fristående kurser, med Att leda och driva projekt samt Ledarskap och ledarskapsutveckling som de mest populära.

Omvandlingen av Norra Sverige märks

Men även det nya decentraliserade Sjuksköterskeprogrammet med bas i Skellefteå har bra söktryck, vilket visar på behovet av anpassade utbildningar för den samhällsomvandling som pågår i norra Sverige.

Hela 33 334 antagningsbesked skickas ut

– Vi ser att allt fler söker universitetets kurser för att sätta ihop en egen utbildning eller bygga på sin kompetens, vilket förstås är väldigt bra och till stor nytta för hela samhället. Det känns sammantaget väldigt glädjande att vi får skicka ut antagningsbesked till rekordmånga studenter i höst. Det visar att våra utbildningar håller hög kvalitet och är attraktiva, säger Cathrine Norberg, vicerektor vid Umeå universitet.

Sidan publicerades