Två studenter pluggar i Lindellhallen och verkar glada.

Fler vill studera i Umeå

Antalet sökande till Umeå universitet ökar med 5,3 procent till höstterminen 2024, jämfört med förra året. Flest antal förstahandssökande har Vårdadministrativa programmet, medan Läkarprogrammet har det största totala antalet sökande.

Anmälan till höstterminen stängde den 15 april, och det finns ett stort intresse för högskolestudier i Sverige just nu. Totalt har 405 552 personer i Sverige skickat in minst en anmälan, en ökning på 8 procent jämfört med förra året.

– Det är en positiv trend att intresset för studier både i landet och vid Umeå universitet ökar, även om vi ligger under ökningen på riksnivå. Vi är mycket glada över att så många som 72 000 har sökt utbildningar hos oss, och att vi fortsatt håller positionen som Sveriges femte största lärosäte, säger Cathrine Norberg, vicerektor för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet.

Vårdyrken intresserar många studenter

Det totala antalet sökande var högst till Läkarprogrammet, följt av programmen för att bli jurist, socionom och psykolog, med Vårdadministrativa programmet på femte plats.

På topp tio bland det totala antalet sökande finns även programmen för att bli civilekonom, arkitekt, socionom, sjuksköterska samt studie- och yrkesvägledare, den sistnämnda som distansutbildning. Att just flera av vårdutbildningarna har ett högt antal sökande tycker både Cathrine Norberg och Jonatan Svanlund är uppmuntrande.

– Hälso- och sjukvården är i enormt behov av personal, och där spelar lärosäten en viktig roll i att tillgodose arbetsmarknaden med spetskompetens. Särskilt med den samhällsomvandling som pågår i norra Sverige, och som kommer att pågå under lång tid framöver, behöver vi se till att samhället står rustat för en växande befolkning i alla avseenden, säger Cathrine Norberg.

Sidan publicerades