Bilden visar en pappa som lämnar barn på förskola med en lådcykel.

Tomtebo strand ska byggas med höga ambitioner gällande social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

3 000 bostäder byggs i ny hållbar stadsdel

Den nya stadsdelen Tomtebo strand ska ligga mellan Nydalasjön och universitetsområdet. Området har plats för 3 000 nya bostäder och ska byggas med hållbarhet som ledstjärna.

Umeå kommun har antagit detaljplanen för den nya stadsdelen Tomtebo strand. Detaljplanen för stadsdelen godkändes i mitten av november och ska rymma hela 3000 bostäder samt en bredd av verksamheter. Stadsdelen kommer att byggas med hänsyn till natur och hållbara transportmedel.

Samverkan är nyckeln när hållbar stadsdel växer fram

Tomtebo strand utvecklas av kommunen, kommunala bolag och flera olika bostadsutvecklare. Den nya stadsdelen, med hållbarhet i fokus, ligger mellan Nydalasjön och Universitetsområdet i Umeå.

– Det här är en av de största planerna som vi arbetat med i Umeå och det känns mycket bra att vi nu kan köra igång det här projektet. Vi har haft ett jättefint samarbete med olika byggaktörer för utveckling av området, vilket har varit väldigt värdefullt. Även om projektet är stort så har vi fortfarande bostadsbrist i Umeå. Tomtebo strand är ett viktigt delmål för att öka antalet bostäder i Umeå, säger Hans Lindberg (S), ordförande, kommunstyrelsen Umeå kommun.

Mer information om Tomtebo strand

Utvecklingen av Tomtebo strand kommer att ske i etapper över cirka 20 år. Det första som börjas med är infrastrukturarbete och den nya brandstationen. Första etappen som byggs innehåller 900 bostäder, förskola, skola, torg, park, vård- och omsorgsboende samt huvudstråket för kollektivtrafik.

Läs mer om Tomtebo strand-projektet Öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades