Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Startsidan

gatubild entré Svergies depåbibliotek och lånecentral
  • Sveriges depåbibliotek jubilerar

    - Det är en energisk 30-åring som arbetar oförtrutet med att stödja andra bibliotek i deras arbete med att tillhandahålla litteratur som efterfrågas, berättar e...
  • Tack för era synpunkter!

    KB gjorde i höst, som vi berättat om tidigare, en enkät riktad till dig som jobbar på folk- eller skolbibliotek. Vi har nu fått ta del av svaren som gäller vår...
Böcker med guldkantade blad

Sveriges depåbibliotek och lånecentral

Sveriges depåbibliotek och lånecentral underlättar för biblioteken att ge en effektiv och jämlik informations- och litteraturförsörjning till sina låntagare genom fjärrlån, stöd och kompetensutveckling inom kompletterande medieförsörjning.

Depåbibliotekets samling har byggts upp genom donationer från bibliotek runt om i landet. Lån förmedlas både från depåbiblioteket och från Umeå stadsbibliotek.

Sveriges depåbibliotek och lånecentral är Kungliga bibliotekets partner i det nationella samverkans- och utvecklingsuppdraget.