Save the date - kommande webbinarier

Vill du lära dig mer om gallring och fjärrlån? Missa då inte att planera in två av våra webbinarier i kalendern.

I de nationella uppdragen för Sveriges depåbibliotek och lånecentral ligger bland annat att arbeta med kompletterande medieförsörjning och samlingsstrategier och där tillhörande kompetensutveckling. Under hösten 2024 erbjuder vi två webbinarier för all intresserad bibliotekspersonal.

Lär dig mer om gallring 8 oktober

Tisdagen 8 oktober (kl 10-11) kommer det att handla om gallring och vår favoritgallringsmodell CREW. Vi kommer bland annat att prata om mediestrategiskt arbete utifrån bibliotekets uppdrag och målgrupper, och visa på sätt att få struktur på gallringsarbetet.

Lär dig mer om fjärrlån 5 december

Torsdag 5 december (kl 13.15-14.15) handlar det om fjärrlån. Vi kommer bland annat att prata de nationella fjärrlånerekommendationerna och ge praktiska tips i fjärrlånearbetet.

I bibliotekslagen kan man läsa:

”I syfte att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser ska bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet samverka”.

Har du frågor om något av webbinarierna eller önskemål om ämnen som du vill att vi ska fördjupa oss i? Kontakta oss på lc@umea.se eller sverigesdepabibliotek@umea.se

Mer information kommer efter sommaren. Tipsa gärna intresserade kollegor!

Sidan publicerades