Snöröjning och sandning

Här är information om vinterväghållning och trafiksäkerhet vintertid. Du hittar bland annat den digitala plog- och halkbekämpningskartan och länkar till andra sidor med nyttig information.

Digital plogkarta

Kommunens digitala plogkarta uppdateras med 30 minuters fördröjning och visar gång- och cykelvägar som har blivit plogade och halkbekämpade den senaste tiden. Den visar också om gatan inte har åtgärdats på sistone.

Alla gång- och cykelvägar som Umeå kommun har väghållaransvar för ingår, även gång- och cykelvägar i Sävar, Hörnefors, Holmsund och Obbola. Övriga vägar ingår inte, till exempel privata vägar eller vägar som Trafikverket har ansvar för.

Bilden visar en karta med ett antal blåa, gröna och röda streck på. Den är klickbar, så om man klickar på den får man upp den aktuella plogkartan.

Den digitala plogkartan visar alla de gång- och cykelvägar som Umeå kommun har väghållaransvar för. Du når kartan och får aktuell information också genom att klicka på bilden.

Frågor och svar om den digitala plogkartan

I de allra flesta fall påbörjar vi plogning och halkbekämpning sent på kvällen. I vissa områden och längs vissa gator pågår den i flera timmar och långt in på natten. Detta eftersom vi vill att gatorna ska vara plogade eller halkbekämpade till dess medborgarna ska till jobb och skola på morgonen. Skulle vi visa ett kortare tidsspann blir informationen missvisande, då gator som är åtgärdade skulle markeras som icke åtgärdade.

Grönt betyder att gatan har åtgärdats inom de senaste 10 timmarna. Blått betyder att gatan har åtgärdats inom de senaste 7 dagarna. Rött betyder att gatan inte har åtgärdats den senaste tiden.

I det fallet blir kartan inte lika tillförlitlig, sett till tidsspannet på 10 timmar. Vi har inte resurser att ploga överallt samtidigt och därmed inte heller att ploga om redan plogade gator. Vid stora och ihållande snöfall måste vi därmed räkna med att det vi har plogat snabbt kan snöa över.

Det här är en första version, för att se om och hur tekniken fungerar och för att se om vi ska satsa på att utveckla den. I och med att vi har använt kartan i andra syften, och denna möjlighet fanns, var vi nyfikna på att se hur den tas emot och används av medborgarna. Om intresset är stort och det finns resurser är en utveckling av tjänsten fullt möjlig.

För att våra förare ska få jobba utan störningar och med möjligheten att göra ett så bra jobb som möjligt.

De gator som inte visas är inte våra. Det kan till exempel handla om privata gator, eller gator som hör till Trafikverket. Däremot visas alla gång- och cykelvägar som vi på Umeå kommun har väghållaransvar för.

Vi har inledningsvis valt att fokusera på cykelvägar och trottoarer eftersom vi anser att kartan gör störst nytta för medborgarna i de fallen. När det gäller bilgator så har vi i dagsläget inte tagit ställning till om vi ska bygga ut kartan med det framöver.

Den använder vi genom en av våra entreprenörer, BM System.

Skicka in din synpunkt eller fråga via umea.se/felanmalan

Snödagbok

Här får du kortfattat veta var, hur och när arbete med snöröjning, halkbekämpning och annan vinterväghållning pågår. Snö­dagboken uppdateras av arbetsledare för snöröjningsteamet, främst under dagtid, men det kan också ske andra tider på dygnet beroende på väder.

Karta över prioriterade gator och gång- och cykelvägar

Förklaring av ord och begrepp i ordlista

Pågående insatser

7/4 Prioriterade gator plogas i hela Umeå kommun och i tätorten plogas även prioriterade gång- och cykelvägar. Beroende på väder och prognos kan fler åtgärder komma att ske under dagen.

Prenumerera på nyheter

Du kan prenumerera på mejl om när och var snöröjning och sandning sker. Fyll i din mejladress och klicka på "OK". Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

När du anmäler dig samtycker du till att vi sparar och använder din mejladress för att skicka uppdateringar i snödagboken. Läs mer om behandling av din mejladress för denna prenumerationstjänst och dina rättigheter på www.umea.se/prenumerationbehandling.

Personuppgiftsansvarig: Tekniska nämnden, 901 84 Umeå

Hantera prenumeration
Nio medarbetare på Gator och parker som arbetar med snöröjning och halkbekämpning, i gula varseljackor och framför stadshuset i Umeå

Några medarbetare på Gator och parker som arbetar för att hålla gatorna fria från snö och is. Från vänster: Rickard Strinnholm, Daniel Lundberg, Dag Brändström, Tommy Johansson, Per Hilmersson, Peter Dannberg, Cassandra Viklund, Daniel Södö och Fredrik Eriksson.

Synpunkter och frågor

Har du frågor om eller synpunkter på plogkartan, snöröjning och sandning? Känner du till platser med risk för trafikproblem, sämre framkomlighet och säkerhet på grund av snöfall, halka eller drevsnö?

Felanmäl/lämna synpunkt via webbformulär

Felanmäl/lämna synpunkt via app

Du kan också ringa 090-16 14 61.

Sidan publicerades www.umea.se/vinter