Många lila blommor i en rabatt

Papperskorgar och skräp

Tycker du att det är skräpigt i Umeå? Nedskräpning är inte det största miljöproblemet, men det är relativt lätt för alla att göra något åt. Det är enkelt att låta bli att slänga skräp.

Du och alla andra Umeåbor ska känna sig stolta över en ren stad. Tillsammans skapar vi invånare, näringsidkare och andra aktörer en ren och inbjudande stad som känns trygg och trivsam att bo och vistas i.

Kampen mot nedskräpningen fortsätter

När våren kommer intensifieras kampen mot nedskräpningen. Umeå kommun har tagit ett ordentligt tag om ned­skräpning och renhållning. Genom fokus på förebyggande arbete har nedskräpningen i centrumfyrkanten minskat.

− Vi har bland annat gjort städarbetet mer synligt, arbetat med bättre förutsättningar och gjort riktade insatser. Samtidigt uppmanar vi alla att dra sitt strå till stacken, säger Karin Isaksson, teknisk chef.

Städningen är ett prioriterat område. Den långsiktiga lösningen är att minska nedskräpning, öka återvinning och att arbeta för en hållbar utveckling. Känslan av trygghet förstärks när det är rent. Det är egentligen inte städningen som är problemet, det är nedskräpningen.

Sopkärl för skräpsortering och samverkan

I första hand har renhållningen i centrum kompletterats med städning på dagtid. Det är här de flesta befinner sig eller passerar igenom. Men många av städinsatser berör hela Umeå.

En ökad samverkan med de aktörer som finns i centrum; fastighetsägare, näringsidkare och restauranger ska också genomföras. Det har ställts ut större kärl för sortering av skräp, klottersanering inom 48 timmar och städberedskap vid särskilda evenemang.

Alla kan bidra

Alla uppmanas dra sitt strå till stacken för ett renare Umeå. Genom att:

  • slänga ditt skräp i sopkärl
  • delta i skräp­plockar­dagarna i slutet av maj
  • föreslå ställen där det behövs en sopkärl
  • ta med dig en skräppåse på söndags­promenaden kan alla bidra i stort och smått.

En renare stad påverkar i sig attityden och omsorgen om Umeå, hos oss alla.

Vem ansvarar för att hålla rent?

Kommunen ansvarar för alla allmänna platser och gator. Varje fastighetsägare är ansvarig för att hålla rent på sin egen mark och gångbanan utanför fastigheten.

Andra aktörer kan arbeta för goda förutsättningar att minska nedskräpningen, till exempel sopkärl och minskat emballage och prata med sina kunder eller medarbetare om att inte slänga skräp eller att slänga rätt.

Du som medborgare kan bidra med mycket. Det första och viktigaste är att slänga ditt skräp i ett sopkärl.

Mer information

Sidan publicerades www.umea.se/hallumearent