Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Studie av mediestrategiskt arbete

Hur ser det mediestrategiska arbetet ut på folk- och skolbiblioteken? Det undersöks nu av Jonas Söderholm, lektor vid Högskolan i Borås, på initiativ av Svensk biblioteksförening.

Rapport kommer till hösten

Vi ser fram emot att ta del av resultatet och hoppas att många har möjlighet att besvara de enkäter och intervjuförfrågningar som kommer att ligga till grund för rapporten.

Sidan publicerades