Hyllor i Sveriges depåbiblioteks magasin.

Här i Sveriges depåbiblioteks magasin sparar vi bibliotekens utgallrade böcker.

Depåbiblioteket bygger vi tillsammans!

Se hur ni, genom att erbjuda oss böcker, kan ni bidra till att utsorterade titlar inte försvinner ur bibliotekssystemet utan finns att fjärrlåna i framtiden.

Finns boken?

I filmen nedan berättar vi om hur du donerar böcker till Sveriges depåbibliotek och hur du enkelt kan kontrollera om böcker saknas i depåsamlingen via tjänsten "Finns boken?".

Uppdrag från KB

Sveriges depåbiblioteks uppgift är att ta emot och bevara och tillgängliggöra svensk litteratur som gallras ut från biblioteken i Sverige. I och med depåns existens minskar bibliotekens behov av egna magasinsutrymmen samtidigt som tillgången till den äldre, lågfrekventa svenska litteraturen säkerhetsställs.

Sidan publicerades