Refugee from Ukraine

Welcome to Umeå!

This website provides information about municipal services for citizens in Umeå, how to make use of them, and someone to contact if you have questions.

Below is also information from Swedish authorities to you seeking temporary protection in Sweden and information about support: application for temporary residence permit and asylum, health care, required veterinary services for pets, advice how to handle worries and avoid hassles/risks, conversation support and important telephone numbers.

Västerbotten County Administrative Board

Updated 2022-04-07. Keep up to date with changes on websites of Swedish authorities.

Krisinformation.se

Informationsverige.se

På sidan Informationsverige.se finns samlad information om massflyktsdirektivet och vad som gäller för dig som kommer från Ukraina. Webbplatsen kommer översättas till ukrainska under 2022.

Information om massflyktsdirektivet External link.

Municipal services

När du kommer till Umeå via Migrationsverket kommer du att få information om boende hos vår mottagningsfunktion. Där kvitterar du ut nycklar och får information om din bostad och annat som kan vara av intresse för dig som är ny i Umeå.

Rätt till utbildning för barn och unga

Barn och ungdomar som har fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd har inte skolplikt, men du har samma rätt till utbildning i Sverige som asylsökande barn och ungdomar. Det innebär rätt att gå i förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Rätten gäller också utbildning i gymnasieskola och gymnasiesärskola, om utbildningen påbörjas innan de har fyllt 18 år.

Sök plats på förskola och skola

Om du är vårdnadshavare eller kontaktperson och vill ansöka om plats på förskola erbjuds du ett informationssamtal och för ansökan till skola sker ett inskrivningssamtal.

Familjer kan anmäla utan att ha de fyra sista siffrorna (personnummer). Språkutvecklare vid mottagningsenheten vid Kompetenscentrum för flerspråkighet kontaktar dig efter din anmälan.

Vid samtalet får ni information om svensk förskola och skola och hur det fungerar i Umeå kommun. Om barnet/ungdomen ska börja skolan sker en obligatorisk kartläggning av kunskaper och erfarenheter. Elever med annat modersmål har även rätt till modersmålsundervisning och studiehandledning som stöd för sitt lärande och kunskapsutveckling. Ni får också stöd med att skicka in er ansökan till förskola och skola.

För närvarande erbjuder Umeå kommun dig som är nyanländ och har utbildning i och/eller arbetslivserfarenhet av arbete inom vård och omsorg heltidsstudier i svenska med fokus på termer som används inom vården.

Utöver studier i svenska innehåller utbildningen studiebesök för att träffa vårdpersonal och observera hur arbetet läggs upp på olika vårdinrättningar i kommunen. Yrkesverksamma inom vård- och omsorg bjuds även in till klassrummet för att berätta om sitt specifika vårdyrke liksom chefer och rekryterare från olika enheter. Studierna leds av en lärare i svenska som andraspråk med stöd av en språkstödjare i ukrainska och ryska.

Utbildningsprojektet pågår mellan september och december 2022. Antagning sker löpande.

Intresseanmälan skickas via e-post till Sandra Karlsson, lärare i svenska som andraspråk, sandra.karlsson.2@umea.se.

Om utbildningen

Utbildningsprojektet går under namnet Vårda Umeå och har möjliggjorts med hjälp av medel som Umeå kommun beviljats från Länsstyrelsen. Syftet är att möta det kompetensförsörjningsbehov som finns inom vård och omsorg på både kommunal och regional nivå samt att ge nyanlända med relevant utbildningsbakgrund och/eller yrkeslivserfarenhet möjlighet att komma ut i arbetslivet.

Umeå har ett stort utbud av fritids och kulturaktiviteter för alla åldrar. Du bland annat välja att besöka bibliotek, fritidsgårdar, öppen förskola, badplatser, lekparker, gå på bio eller konsert. Umeå har också många föreningar som erbjuder aktiviteter inom olika idrotter.

Här hittar du länkar till mer information om olika aktiviteter i Umeå:

Att kunna simma

Umeå ligger vid kusten och har många sjöar i närheten. Att kunna simma är både roligt och hälsofrämjande. Det kan också vara bra att kunna simma för sin egen och andras säkerhets skull. Barn har rätt att lära sig simma i skolan. Om du som vuxen inte kan simma kan du delta i simundervisning på olika badanläggningar i Umeå. Ofta kostar det pengar men ibland kan gratis simundervisning erbjudas via till exempel frivilliga organisationer.

Via länken nedan kan du ta del av tips från Umeå kommuns duktiga simlärare på hur vuxna och barn kan träna vattenvana.

Träna vattenvana External link.

Mötesplatser för vårdnadshavare och barn

I Umeå finns många platser där vårdnadshavare, barn och unga kan mötas och delta i aktiviteter.

Händer på lovet

Inför sommarlovet får barn och unga från förskoleklass till årskurs 9 ett Händer på lovet-kort. Kortet ger barnet rätt till fritt inträde till flera aktiviteter som arrangeras av Umeå kommun och ett flertal föreningar under sommarlovet. I lovkalendern kan du läsa mer om vilka aktiviteter som är gratis med Händer på lovet-kortet.

Lovkalender External link, opens in new window.

Junis Umeå

Junis är nykterhetsrörelsen IOGT-NTO:s juniorförbund och en förening för barn där alla är välkomna. Junis Umeå ordnar gratis aktiviteter för barn under hela sommarlovet.

Junis Umeå External link, opens in new window. (junisumea.nu)

Lekplatser

Läs mer om Umeå kommuns lekplatser External link.

Ungdomens hus (Hamnmagasinet)

En kreativ mötesplats för åldrarna 15–25 år. Hit kan du gå för att skapa, spela spel, fika, gå på musik och teaterföreställningar med mera.

www.umea.se/ung External link.

Öppen förskola, en mötesplats för familjer

Det är gratis att besöka öppna förskolor.

Öppna förskolor, Umeå kommun External link.

Öppna förskolor, Svenska kyrkan External link, opens in new window.

Här är en karta över centrala Umeå. På kartan hittar du sjukvård, tandvård, polis, skolor och andra platser av intresse för dig som är ny i Umeå.

Ladda ner karta , 11.5 MB, opens in new window. (pdf)

Klicka på bilden för att zooma.

Klicka på bilden för att zooma.

Trådlösa nätverk

På ett flertal av Umeå kommuns anläggningar kan du använda det trådlösa gästnätverket _UK_Guest. Har du ett bibliotekskort kan du koppla upp dig och använda gästnätverket gratis. Saknar du bibliotekskort kan du köpa ett tillfälligt gästkonto.

Mer information om trådlösa nätverk och hur du du får tillgång

Nätverk via andra aktörer

Du kan även surfa fritt via det trådlösa nätverket Umeå Wifi som tillhandahålls av energibolaget Umeå Energi.

Mer information om Umeå Wifi External link, opens in new window.

Sidan publicerades www.umea.se/refugee