Samtalsbehandling för dig över 18 år

Kommunens öppenvård erbjuder samtalsbehandling för den som upplever problem med alkohol, droger eller spel om pengar. För att få samtalsbehandling måste du ansöka om stöd hos socialtjänsten. Nedan listas de behandlingar och stöd som kommunen ger.

Gruppbehandling till personer vars relation till alkohol och/eller droger blivit ett allvarligt problem. Du får lära dig att leva nyktert och drogfritt tillsammans med andra samtidigt som du lär dig hur du själv kan ta ansvar för ditt dagliga liv.

Upplägg

 • Primärbehandling 5 dagar i veckan, 6–9 månader.
 • Vidarebehandling i eftervårdsgrupp en kväll i veckan, 9 månader.
 • Behandlingen följer en fast struktur utifrån ett dagligt schema.
 • Gruppen är det centrala i behandlingen.
 • Genom föreläsningar och egna arbetsuppgifter får du kunskap om beroendet, insikt i den egna problematiken samt verktyg till förändring

Du är välkommen till oss om du är nykter och drogfri samt ställer upp på givna regler, rutiner och program.

I Program för haschavvänjning (HAP) stöttar vi dig i avtändningen från drogen. Vi möter dig i ditt avvänjnings­skede från haschet. Vi går igenom de kognitiva förmågorna som haschet eventuellt har satt ner. HAP är 18 träffar och pågår cirka 6 veckor. Samtalen med dig sker individuellt.

Du träffar oss i samtal som handlar om att öka din motivation till förändring och att tro på din egen förmåga att klara av att göra förändringen. Det huvudsakliga målet är att öka den egna viljan och att hitta den egna inre motivationen till förändring. Detta sker under 3–5 samtal.

CRAFT är en kommunikationsstil och ett förhållningssätt som bedrivs i grupp. Huvudmålen är att

 • förbättra den anhöriges välmående
 • förbättra relationen mellan familjemedlemmar
 • minska eller eliminera den närståendes beroende
 • engagera närstående att påbörja behandling.

Träffarna sker en gång per vecka under 10 veckor.

CRA är en manualbaserad metod för missbruksbehandling som baseras på kognitiv beteendeterapi och motiverande samtal (MI). Metoden handlar om att

 • ge verktyg för att bibehålla nykter- och drogfrihet
 • öva på att förstå vilka ”triggers” i miljön som påverkar missbruksbeteendet
 • bli bättre på problemlösning
 • öka de sociala färdigheterna.

Behandlingen är cirka 20 träffar under 6–9 månader.

Du får lära dig färdigheter som du kan använda för att inte återfalla i ditt problembeteende. Återfallsprevention handlar om att

 • öka din förmåga att känna igen dina risksituationer för återfall
 • bli mer medveten om de personliga konsekvenserna av problembeteendet
 • bli bättre på att undvika risksituationer för återfall eller att hantera dessa
 • hitta alternativ till problembeteendet.

Kursen ges antingen i grupp eller individuellt. I grupp träffas vi 8 gånger och individuellt 10 gånger.

Sidan publicerades