Missbruk i kombination med psykisk ohälsa

Du som är vuxen och har en psykiatrisk problematik kombinerad med alkohol och/eller drogmissbruk, så kallad dubbel­diagnos, kan få stöd och behandling inom kommunens öppenvård.

Målet är att med personen i centrum och ifrån dennes behov och resurser hitta vägar till förändring och förbättrad livssituation. Det direkta arbetet består till stor del av samtal, färdighetsträning samt personligt stöd i vardagen. Vi samordnar resurser runt personen, såväl i form av andra vårdaktörer och/eller myndigheter som från det sociala nätverket. Stödinsatserna syftar till att personen ska utveckla sina förmågor och minska en destruktiv livsstil. Arbetet är långsiktigt och bygger på relation, motivation, förändringsarbete samt eftervård.

För att få stöd måste du ansöka hos socialtjänsten.

  • Kontakt

    Socialtjänstens mottagningsenhet

    Kontakta socialtjänstens mottagningsenhet för övergripande frågor, information och rådgivning.

    090-16 10 02 mottagningsenheten@umea.se

    Besöksadress

    Kungsgatan 71–73

    Postadress

    Socialtjänsten
    Umeå kommun
    Box 3045
    903 02 Umeå

    Kontakta socialtjänsten

    Telefontider

    Måndag, tisdag, onsdag, fredag, klockan 08.30–11.30, 13.00–16.00
    Torsdag, klockan 08.30–09.30, 13.00–16.00.

    Besökstider

    Måndag–fredag, klockan 08.30–11.30, 13.00–16.00

Sidan publicerades