Drogbehandling för unga

Ungdomar och unga vuxna, 12–22 år, som har problem kring droger och/eller alkohol kan få stöd och behandling. Behandlingen utgår från dina behov och baseras på vad du vill ska förändras. För att få samtalsbehandling måste du ansöka om stöd hos socialtjänsten. Nedan listas de behandlingar och stöd som kommunen ger.

MI används i syfte att främja motivation och förändring men också som ett förhållningssätt för att den unge bland annat ska känna sig förstådd, accepterad och lyssnad på.

FIT är ett verktyg för kontinuerlig uppföljning av den unges syn på behandlingen. På så sätt kan behandlingen förbättras och skräddarsys för att passa den unges behov.

A-CRA är manualbaserad metod för missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika där utgångspunkten är ungdomen eller den unga vuxna och dennes förändringsmål. Målet med metoden är att genom att finna fler nyktra och drogfria aktiviteter stötta ungdomar och unga vuxna att uppnå och bibehålla drogfrihet och få ett förbättrat mående och vardag i sin helhet. Arbetet sker i nära samverkan med den som får stödet och vårdnads­havare, personer eller verksamheter som är viktiga för den unge.

ACC är ett eftervårdsprogram och en utveckling av A-CRA som syftar till att hålla kvar effekter av tidigare behandling och förebygga återfall. Arbetet utförs med regelbundna träffar ofta i den unges hemmiljö och i nära samarbete med hens nätverk.

 

HAP riktar sig till personer 18 år och äldre och som rökt cannabis regelbundet under en period (minst 3 gånger i veckan under 3 månader). Programmet tar 6–8 veckor och är uppdelat på 18 träffar. HAP bygger på hur en person mår och fungerar efter en tids cannabisrökning och vad som händer i kropp, psyke och på ett socialt plan när personen slutar. Efter genomförd HAP erbjuds ungdomen/den unga vuxna en fortsatt behandlings­kontakt.

CPU riktar sig till ungdomar och unga vuxna som använt cannabis samt till deras familjer. CPU passar de ungdomar som är för unga för HAP alternativt har använt cannabis i mindre omfattning och därför inte bedöms vara i behov av HAP.

 • Kontakt

  Drogbehandling för unga

  drogbehandlarna@umea.se

  Besöksadress

  Jägarvägen 18, 904 20 Umeå

  Drogbehandlare:

  Adam Lenell
  090-16 48 59

  Johanna Oskarsson
  090-16 48 69

Sidan publicerades www.umea.se/drogbehandlingunga