Sjukvård och tandvård

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård i ditt hem. Om du är i behov av läkare, kontakta din hälsocentral. Kommunen och regionen har ett delat ansvar att ge en god hälso- och sjukvård till kommunens invånare.

Region Västerbotten ansvarar för hälsocentralerna Länk till annan webbplats. som är en del av primärvården.
Kommunen ansvarar för den vård och rehabilitering som sker hemma hos dig.

Planering av vård efter sjukhusvistelse

Du som har vårdats på sjukhus och har fortsatta behov av hälso- och sjukvård efter utskrivningen kan kallas till ett vårdplaneringsmöte. Syftet med mötet är att säkerställa att du får rätt hjälp när du kommer hem från sjukhuset.

Behöver du hjälp för att komma ihåg din medicin?

Du som är beviljad hjälp med medicinering i ditt hem kan efter beslut av ansvarig sjuksköterska inom hemsjukvården få en medicingivare.
Se en kort intervju med en av Umeå kommuns seniorer som använder Evondos medicingivare Länk till annan webbplats.

Hälso- och sjukvård och rehabilitering på kommunens boenden

Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar upp till sjuksköterskenivå för personer som bor på kommunens vård- och omsorgsboenden för äldre eller personer med funktionsnedsättning som bor i särskilt boende. Hälso- och sjukvårdsansvaret innefattar även rehabilitering som utförs av arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till hälso-, sjukvårds-, rehabiliteringspersonal på kommunens vård- och omsorgsboenden finns på respektive vård- och omsorgsboendes sida.

Läs mer om vård- och omsorgsboende

På särskilda boenden för personer med funktionsnedsättningar finns ett hälso- och sjukvårdsteam tillgängligt.

Läs mer om hälso- och sjukvård för personer inom funktionshinderomsorg

Mer information

Har du synpunkter eller klagomål på kommunens hälso- och sjukvård?

Synpunkter och klagomål (umea.se)

Sidan publicerades