Personlig assistent

Du kan få personlig assistans om du har en stor och varaktig funktionsnedsättning och behöver hjälp för att klara dina grundläggande behov, det vill säga vanliga saker som du måste göra varje dag. Det kan vara hjälp med att tvätta dig, klä på dig, prata med andra, äta eller gå på toaletten. Du kan även få hjälp med sondmatning och andning om du har de behoven. Du måste vara under 66 år och du får inte bo på ett särskilt boende för att du ska ha rätt till personlig assistans.

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges i olika situationer av ett begränsat antal personliga assistenter. Detta stöd regleras i lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS 9§) och Social­försäkringsbalken (SFB 2010:110). Det innebär att du kan ansökan om personlig assistans hos både kommunen och hos Försäkringskassan. Om ditt behov av hjälp med de grundläggande behoven är över 20 timmar per veckan är det Försäkringskassan som fattar beslut om assistansersättning enligt SFB. Om ditt behov av hjälp med de grundläggande behoven är mindre än 20 timmar per vecka är det kommunen som fattar beslut om personlig assistans enligt LSS.

Utförare av assistans

Den assistentberättigade beslutar själv vem som ska utföra assistansen. Umeå kommun är en av flera assistansutförare. Ett annat alternativ är att du anlitar en privat utförare eller att du själv är arbetsgivare för dina assistenter.

Umeå kommun som utförare av assistans

Ansök om personlig assistans

Du kan ansöka via webben eller kontakta mottagningsenheten enligt kontaktuppgifter nedan.

Sidan publicerades