Bilden visar elever vid Maja Beskowgymnasiet i Umeå.

Gymnasieskolor

Umeå har ett brett utbud av både kommunala och privata gymnasieskolor. Vid Umeå universitet finns en lärarhögskola och behörigheten bland Umeås lärare är hög, vilket syns i höga studieresultat.

Kommunala gymnasieskolor

Umeås kommunala skolor är ett tryggt alternativ med hög kvalitet. Andelen elever som går ut med gymnasieexamen är bättre än Sverigesnittet, de genomsnittliga betygen är näst bäst i landet och lärarna i Umeå är mer behöriga i sina ämnen än alla andra jämförbara kommuner i landet.

Skolorna har egna bibliotek, har nära till idrottshallar samt lokaler som är väl anpassade för undervisningen inom respektive program. I de kommunala skolorna erbjuds skolmat av hög kvalitet och en närvarande elevhälsa med en lång rad kompetenser.

Fristående gymnasieskolor

I Umeå finns en lång rad fristående gymnasieskolor med olika inriktningar och profil.

Sidan publicerades