Yrkeshögskolor

Yrkeshögskoleutbildningar (YH)

Yrkeshögskolans utbildningar svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden och drivs i nära samarbete med arbetslivet. Utmärkande för yrkeshögskolan är att de företag och organisationer som är knutna till utbildningarna är aktiva i både planering och genomförande av utbildningarna. Representanter från arbetslivet sitter med i utbildningarnas ledningsgrupper. Yrkeshögskoleutbildningar ger dig kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Umeå kommuns yrkeshögskoleutbildningar (YH)

Kommunen har flera YH-utbildningar med olika inriktningar. Gemensamt för alla dessa är att de erbjuder en kort väg till arbete efter studierna.

Övriga utbildningar

I Umeå finns även ett brett utbud av andra eftergymnasiala utbildningar. Vill du bli konditor eller mekaniker? Jobba inom äldreomsorgen eller turism? På portalen Studentum hittar du information om samtliga eftergymnasiala utbildningar i Umeå.

Sidan publicerades