Barn som spelar fotboll på en skolgård.

Foto: Nathalie Näslund

Företagare och kommun satsar brottsförebyggande på Umeås unga

Under Umeågalan 2024 presenterade Umebrå och Företagarna i Umeå en ny satsning för att arbeta mot rekryteringen till kriminella gäng i Umeå. Företag ska kunna sponsra tidigt förebyggande insatser.

Umeå har som kommun varit förskonad när det kommer till brottslighet, och har under lång tid varit Sveriges största kommun utan polisens definition av utsatta områden. Men som alla växande platser står kommunen inför nya utmaningar, vilket kräver stora satsningar. Umeå har fortfarande goda förutsättningar för att stoppa rekryteringen av barn in till gängkriminalitet.

Brottsförebyggande sponsring

För att förebygga en negativ utveckling så startar Företagarna i Umeå och Umebrå, Umeå kommuns lokala brotts- och drogförebyggande råd, tillsammans ett initiativ för att främja välbefinnande och framtidsmöjligheter för alla barn och unga i Umeå. Med målet att varje barn i Umeå kommun ska leva fritt från påverkan av kriminella gäng.

– Vi vill utveckla en brottsförebyggande sponsringsfunktion som ska vara hållbar och kunna öka goda förutsättningar för barn och unga här i Umeå. Våra konkreta mål är att direkt adressera grundorsakerna till att barn blir delaktiga i gängkriminalitet och ge dem ökad tillgång till positiva sammanhang och förebilder, erbjuda lagliga ekonomiska möjligheter och ge dem bättre förutsättningar att lyckas i skolan, säger Frida Davidila, brottsförebyggande samordnare, Umebrå, Umeå kommun.

Stort gensvar från Umeås företag

Frida Davidila, Umebrå, och Fredrik Leek, Företagarna Umeå, presenterade satsningen under dagsprogrammet på näringslivsgalan Umeågalan, och gensvaret från besökarna var stort.

Fastighetsbolaget Balticgruppen tillkännagav direkt under galan att de går in med finansiering i satsningen, och flera andra företagare uttryckte detsamma. Umebrå och Företagarna hade tillsammans en monter i utställningen på galan och hade en strid ström av intresserade från Umeås näringsliv.

Ett växande samhällsproblem

Det är ingen nyhet att kriminella gäng är på frammarsch när det gäller nyrekryteringen i Sverige. Återkommande rapporter visar att allt yngre dras in i kriminell verksamhet, både som offer och som gärningspersoner. Barn och unga luras och tvingas in i en spiral med våld och droger. Men flera söker sig också sig själva till den kriminella världen eftersom de lockas av de snabba pengar som finns i omlopp.

Bild som visar satsningens budskap. Vi är Umeåbor, vi tar ingen skit.

Vi är Umeåbor, vi tar ingen skit. Det var budskapet som presenterades under Umeågalan 2024.

En oroande trend som måste vändas

Umebrå publicerade nyligen en nulägesanalys som pekar på en oroande trend där barn ner till 10–12 års ålder rekryteras av kriminella nätverk. Analysen, som baseras på forskning, rapporter från Brå och Polisen, samt intervjuer med yrkesverksamma i Umeå, visar att orsakerna som driver på rekryteringen är ekonomisk utsatthet, skolmisslyckande, utanförskap och brist på positiva sammanhang och förebilder.

– Jag hörde polisen berätta om hur utvecklingen kring rekrytering till gängkriminalitet ser ut, också här i Umeå, och det påverkade mig verkligen. Det här måste vi kunna hjälpas åt och motverka på bred front, säger Fredrik Leek, ordförande för Företagarna Umeå.

Mer information om hur du engagerar dig:

Du som vill vara med och bidra genom brottsförebyggande sponsring kan göra en intresseanmälan hos Umeå kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Webbsidan kommer utvecklas kontinuerligt med innehåll kring satsningen.

Sidan publicerades