Bilden visar unga tjejer som cyklat till fotbollsträning.

Foto: Maskot bildbyrå AB/Johnér

Fler ska få ta del av föreningslivet i Umeå

Umeå kommun beviljar fyra miljoner i stöd till föreningar under 2024. Föreningar som driver fritidsverksamhet för barn, främjar folkhälsan, samt arbetar för ökad mångfald och tillgänglighet i föreningslivet finns bland de som får ta del av stödet.

Stödet går till fritidsverksamhet för prioriterade grupper. Syftet är bland annat att främja en god folkhälsa, att engagera fler barn och ungdomar i föreningslivet, att öka mångfalden i föreningslivet, att göra fritidsverksamhet tillgänglig för personer med funktionsnedsättning, samt att stötta ungdomar att engagera sig i politiska frågor.

Alla barn ska få tillgång till föreningslivet

– Föreningslivet gör ett otroligt viktigt jobb och det är viktigt att alla barn och unga har möjlighet att delta trots olika förutsättningar. Verksamhetsstödet till de här föreningarna gör stor nytta för många av Umeås invånare, säger Ari Leinonen (S), ordförande fritidsnämnden, Umeå kommun.

Totalt får 29 föreningar och politiska ungdomsförbund dela på sammanlagt 2 033 131 kronor.

Så fördelas pengarna:

Fritidsnämnden beviljar sammanlagt 4 039 431 kronor för verksamhetsåret 2024 till föreningar som bedriver fritidsverksamhet för barn och andra prioriterade grupper samt till föreningar som arbetar med rättighetsfrågor.

En del av stödet, drygt 600 000 kronor, går till lägerverksamhet vilket bland annat innebär att arrangerande föreningar kan erbjuda reducerade avgifter och friplatser vilket gör det möjligt för fler barn och ungdomar att delta.

Stöd till föreningar som bedriver verksamhet för rättighetsfrågor

Totalt får 53 föreningar som bedriver verksamhet för rättighetsfrågor dela på 2 006 300 kronor. Målsättningen med stödet är bland annat att stötta föreningar i att vara röstbärare och värna rättigheter samt att stötta föreningar med koppling till diskrimineringslagstiftning som kan bidra med expertkunskap och informationsspridning.

Bland de föreningar som får ta del av stödet finns till exempel föreningar för nationella minoriteter, flera lokala pensionärsföreningar och barnrättsföreningar. Stödet till pensionärsföreningar ligger på drygt 320 000 kronor och barnrättsföreningarna får dela på 240 000 kronor.

Sidan publicerades