Miljökvalitetsnormer

Kvävedioxid

Miljökvalitetsnorm (MKN) för kvävedioxid (SFS 2010:477)

För att skydda människors hälsa får kvävedioxid inte förekomma i utomhusluft med mer än i genomsnitt

  • 90 mikrogram per kubikmeter luft under en timme (timmedelvärde) – värdet får överskridas 175 gånger per kalenderår förutsatt att föroreningsnivån aldrig överskrider 200 mikrogram per kubikmeter luft under en timme mer än 18 gånger per kalenderår
  • 60 mikrogram per kubikmeter luft under ett dygn (dygnsmedelvärde) – värdet får överskridas sju gånger per kalenderår
  • 40 mikrogram per kubikmeter luft under ett kalenderår (årsmedelvärde).

Partiklar (PM 10)

Miljökvalitetsnorm för partiklar (PM10) (SFS 2010:477)

För att skydda människors hälsa får partiklar inte förekomma i utomhusluft med mer än i genomsnitt

  • 50 mikrogram per kubikmeter luft under ett dygn (dygnsmedelvärde) – värdet får överskridas 35 gånger per kalenderår
  • 40 mikrogram per kubikmeter luft under ett kalenderår (årsmedelvärde).
Sidan publicerades