Sommaröppen förskola och fritidshem

Sommaren 2022 är alla förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem stängda veckorna 27–30. Sommar­öppen verksamhet kommer att kunna erbjudas på någon av de enheter som håller öppet i Umeå kommun (3 enheter i centrala Umeå och 1 enhet i Täfteå, Hörnefors och Holmsund). Den sommaröppna verksamheten är endast till för redan placerade barn i förskola, pedagogisk omsorg och fritids. Fristående förskolor och fritidshem erbjuds att samverka med de kommunala för­skolorna. Rektor på fristående förskola beslutar om rätt till plats på den sommaröppna kommunala verksamheten.

Ansökan kommer att vara öppen 11 april till och med 31 maj.

För att få plats i den sommaröppna verksamheten krävs att båda vårdnadshavare arbetar eller studerar under den aktuella perioden. Det gäller även för barn som bor växelvis hos båda vårdnadshavare vilket innebär att om en vårdnadshavare arbetar eller studerar vistas barnet hos den andre vårdnadshavaren oavsett var barnet skulle vistas denna period.

Sista dag för ansökan till sommaröppen verksamhet var 31 maj 2022. Har du därefter fått anställning eller blivit antagen till studier som innebär att kriterierna för placering på sommaröppen verksamhet uppfylls kontaktar du Pedagogiska placeringsenheten, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Sidan publicerades www.umea.se/sommarforskola