Sommaröppen förskola och fritidshem

Sommaren 2023 är alla förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem stängda veckorna 27–30. Sommar­öppen verksamhet kommer att kunna erbjudas på någon av de enheter som håller öppet i Umeå kommun. Den sommaröppna verksamheten är endast till för redan placerade barn i förskola, pedagogisk omsorg och fritids. Fristående förskolor och fritidshem erbjuds att samverka med de kommunala för­skolorna. Rektor på fristående förskola beslutar om rätt till plats på den sommaröppna kommunala verksamheten.

Ansökan kommer att öppna under april månad.

För att få plats i den sommaröppna verksamheten krävs att båda vårdnadshavare arbetar eller studerar under den aktuella perioden. Det gäller även för barn som bor växelvis hos båda vårdnadshavare vilket innebär att om en vårdnadshavare arbetar eller studerar vistas barnet hos den andre vårdnadshavaren oavsett var barnet skulle vistas denna period.

Sidan publicerades www.umea.se/sommarforskola