Barnkraft – stöd för barn i familjer med psykisk ohälsa eller beroende

Barnkraft är samlingsnamnet för de två stödgrupperna BIP och BIM. Målet med stödgrupperna är att barnen ska få kunskap om psykisk ohälsa/beroende av alkohol och andra droger samt att få möta andra barn i liknande situation. Vi pratar om hur det påverkar hela familjen, om hur man kan bli avlastad skuld och skam genom att dela tankar, känslor och erfarenheter med gruppen.

Vi träffas på Föräldrastödsenheten, Kandidatvägen 34A, 907 33 Umeå

Stöd till barn till föräldrar med psykisk ohälsa, BIP

Stödgrupp för barn i familjer där psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom finns eller har funnits. Stödgruppen drivs i samarbete med Region Västerbotten.

Du är varmt välkommen att höra av dig om du har funderingar eller vill ställa någon i kö.

Vi startar ny grupp tisdag 27 februari 2024.

Stöd till barn som lever i familjer med missbruk, BIM

Stödgrupp för barn i familjer som har eller har haft ett missbruk av alkohol eller annan drog.

Du är varmt välkommen att höra av dig om du har funderingar eller vill ställa någon i kö.

Just nu har vi ingen gruppstart inplanerad.

Gemensamt för båda grupperna

  • För barn mellan 7 och 12 år
  • Tio tillfällen, en gång i veckan
  • Kostnadsfritt
  • Temainriktade träffar där vi varvar övningar och lek
  • Parallellt med barngruppen deltar de vuxna i en föräldra-/anhöriggrupp under samma tid i angränsande lokal – syftet är att ge stöd och kunskap kring barnets situation och hur hela familjen påverkas
  • Barngruppen består av 4−7 deltagare
  • Barngruppsledarna är familjebehandlare med barngruppsledarutbildning
  • Vi fikar varje gång
Sidan publicerades www.umea.se/barnkraft