Tack för era donationer

Genom att erbjuda oss böcker bidrar ni till att utsorterade titlar inte försvinner ur bibliotekssystemet utan finns att fjärrlåna i framtiden.

Den här boken om Tallsjö har vi nyss fått och ska snart finnas tillgänglig att fjärrlåna ur depåbibliotekets bestånd (Umdp).

Sidan publicerades