Spanare IV, detalj, © Britt Hillbom

Umeå kommuns konststipendium 2023

Kulturnämnden har beslutat att Umeå kommuns konststipendium 2023 tilldelas Britt Hillbom.

Kanske känner vi främst igen hennes bilder genom grafiska verk med gestaltningar av barn, lek och minnen. Med åren har barnen blivit äldre och pappren större. I Britt Hillboms stora tuschteckningar ur serien Hej var är du? har barnen vuxit upp till ungdomar och verken har tagit plats ute i rummet, och vi möter dem som egna individer i en relationell gestaltning. Detta steg ut i rummet kanske var början till det Hillbom ägnat sig åt under de senaste åren när hon på olika sätt undersöker det tredimensionella.

Papprets hållbarhet, gränser och förmågor prövas. Material återbrukas, omformas och dekonstrueras. Kaffefilter färgas och formas till skulpturer som för tankarna till Arktis, smältande glaciärer och vattendrag som för länge sedan tystnat. Dessa skulpturala objekt bär titlar som till exempel Sjöbotten och Komposthus. Människan och naturen blir till ett.

Britt Hillbom rör sig fritt mellan olika medier och i en ständig rörelse utforskar hon modigt och nyfiket världen och konsten. Därför är det med stor glädje vi tilldelar henne Umeå kommuns konststipendium 2023. Umeå kommuns konststipendium på 75 000 kr delas ut till en framstående konstnär med lokal förankring.

Stipendiekommittén består av konstintendent, konstsekreterare samt representant utsedd av Konstnärernas Riksorganisation Västerbotten (KRO) med Kulturdirektör som adjungerad.

Kontakt

Helena Smith (S)
Kulturnämndens ordförande
070-695 57 95
helena.smith@umea.se

Sidan publicerades