En kub som svävar ovanför restaurangen i Norrlandsoperan

"Vita kuben" svävar ovanför restaurangen i Norrlandsoperan. Konstverk på utsidan av Anneli Furmark.

Vita kuben

I Vita kuben ryms konst på ett kravlöst sätt. Både konstnärer av internationell ryktbarhet och fängslande konstnärskap från vårt närområde får här möjlighet att bidra till samtal om konstens kraft och möjligheter.

Vita kuben invigdes 2002 som ett välutrustat rum för konst baserat på ljud, video och performance, för konstnärliga uttryck av tillfällig och prövande karaktär. Vita kuben skapades för att göra dessa konstformer mer tillgängliga och därmed öka medvetenheten om den samtida konstens många uttryckssätt hos en bredare publik.

Vita kubens syfte

De stora offentliga utsmyckningsuppdragen räcker inte till för att försörja alla samtida konstnärer. Permanenta installationer som dessa stämmer heller inte alltid överens med den samtida konstens uttryck.

Vi ges på så sätt en skev bild av den pågående konsten då vi får en sämre tillgång till konstnärliga uttryck och verksamheter. Hur råder man bot på denna obalans och hur återför man den konstnärliga friheten och initiativet till konstnärerna i sådana sammanhang? Dessa frågor fick en chans att besvaras i samband med utbyggnaden av Norrlandsoperans lokaler och idén om ett rum programsatt av konstnärer föddes.

Skapar såväl samtal som rubriker

Genom åren har Vita kuben gästats av konstnärer av mycket hög nationell och internationell ryktbarhet, men också fängslande konstnärskap från vårt närområde. Vid ett antal tillfällen har dessa konstnärers utställningar och framträdanden skapat stora rubriker och diskussioner. Dessa har bidragit till vitala samtal kring konstens utveckling, kraft och möjligheter.

Styrgrupp och alternerande ledare

Verksamheten i Vita kuben finansieras av Norrlandsoperan och Kulturförvaltningen. En styrgrupp bestående av representanter från Norrlandsoperan och Kulturförvaltningen utser varje termin en konstnärlig ledare för Vita kuben, person eller grupp, för att säkerställa ett varierat utbud samt stärka konstnärernas roll.

Sidan publicerades