cirkulationsplats, bilar, träd, hus

Cirkulationsplatser och farthinder

Umeå kommun har sedan början av 90-talet byggt många cirkulationsplatser och farthinder för att få en mer säker trafikmiljö. Både för bilister och för att skydda de oskyddade trafikanterna. Cirkulationsplatser är tillsammans med farthinder/förhöjda korsningar effektiva åtgärder för att minska antalet olyckor med allvarliga skador som följd.

1991 fick Umeå sin första historiska cirkulationsplats när den på E4 vid Coop Forum öppnade. I dag är cirka 70 cirkulationsplatser i bruk.

Färre omkomna

För ett antal år sedan gjorde kommunen en sammanställning av skadestatistiken avseende omkomna. Minskningen av antalet omkomna har god överensstämmelse med införandet av cirkulationsplatser och farthinder/förhöjda korsningar. Jämförelse mellan tioårsperioderna 1984-1993 och 1997-2006 visar att antalet omkomna fotgängare som blivit påkörda av ett motorfordon har minskat med 67 % och antalet omkomna bilister har minskat med 46 %.

Sparar tid och miljö

I cirkulationsplatser kan upp till 30 000 fordon passera per dygn. Här finns möjligheter att spara både tid och miljöförstörande avgaser.

Farthinder och förhöjda övergångsställen

De två första farthindren byggdes i Umeå 1981 längs Ringvägen.

De första förhöjda övergångsställena byggdes i Umeå 1988 längs Nygatan. Fem förhöjningar byggdes vid Magasinsgatan, Götgatan, Vasagatan och Västra Kyrkogatan i centrumfyrkanten samt i korsningen med Nytorgsgatan, Öst på stan.

  • Kontakt

    Trafikfrågor, allmänna

    Kontakta oss om har du frågor om trafikplanering och trafiksäkerhet

    090-16 14 60

    Måndag–onsdag, klockan 08.30–11.30

Sidan publicerades