Mopedtrafik

Att åka moped är både roligt och populärt. Du tar dig smidigt fram i trafiken, men samtidigt är du också utsatt. Om du åker omkull eller krockar kan du göra dig mycket illa.

Du som kör moped måste vara smart och göra vad du kan för att undvika farliga situationer. Se till att du har en säker moped, följ trafikreglerna och använd hjälm. Enligt lag måste du ha godkänd hjälm när du åker moped (E- eller SIS-märkt). Det gäller även passagerare. Hjälmen måste vara ordentligt fastspänd, annars är risken stor att den lossnar vid en olycka.

Ansvar som förälder

Som förälder har du ett stort ansvar för vad ditt barn gör om han eller hon har en moped. Se till att lära ditt barn vilka regler som gäller. Det kan rädda ditt och andra barns liv. Se också till att ditt barn använder hjälm, både som förare och passagerare.

Refler för EU-mopeder klass I och klass II

I Sverige finns två hastighetsklassningar för mopeder, klass I och klass II.

Klass I

  • Moped eller EU-moped
  • Är registreringspliktig
  • Körkortskrav klass AM
  • Konstruktiv hastighet högst 45km/tim
  • Ska endast framföras på vanliga vägar (ej gång- och cykelvägar)

Klass II

  • Är inte registreringspliktig
  • Förarbevis krävs
  • Konstruktiv hastighet högst 25km/tim
  • Får köras på gång- och cykelvägar om inget annat anges, exempelvis mopedförbud

Det är tillåtet att skjutsa om mopeden är byggd för det och båda använder hjälm.

Kom ihåg att 30-skyltar även gäller dig på moped.

Titta på mopedförbudskartan

karta med blå och gröna streckFörstora bilden

Klicka på bilden för att se kartan i ett större format.

Skylt som visar Förbud mot trafik med cykel och moped klass 2 och Förbud mot trafik med moped klass 2
Sidan publicerades